Komputer sie wolno uruchamia


(kubazwolak) #1

wiecie dlaczego komputer może się wolo uruchamiać ??

Szukałem już na innych postach ale byly jakieś logi i ja tego nie rozumie.

Możecie pomóc ?


(Opapopa) #2

Chyba chodziło Ci o fora…:stuck_out_tongue:

Spróbuj foramata zrobić…


(popula) #3

Powodów może być kilka: wirus(y), optymalizacja, konfiguracja sprzętu.

1.Logi- Hijack This, Silent Runners, ComboFix i inne.

2.Optymalizacja

3.Everest- dzięki temu programowi sprawdzisz konfigurację swojego sprzętu.


(kubazwolak) #4

ale ja tych logów nie umie zrobić


(popula) #5

Wybacz, ale pod linkiem który podałem, jest to tak dokładnie opisane (i rozrysowane), że całkiem początkujący user da sobie radę :!:


(kubazwolak) #6

oki sprawdze to

W dniu 22.04.2008 , o godzinie 10:39 został dopisany post przez kubazwolak

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:38:23, on 2008-04-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\sdpasvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

C:\WINDOWS\Domino.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\JetAudio\JetAudio.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: securedie Toolbar - {cd36797a-70f3-4acd-8825-623d3b896881} - C:\Program Files\securedie\tbsec1.dll

R3 - URLSearchHook: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.25\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {9AA2F14F-E956-44B8-8694-A5B615CDF341} - (no file)

O2 - BHO: Internet Security Class - {A75E294E-C047-4D29-B07E-37B792881BEF} - (no file)

O2 - BHO: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll

O2 - BHO: securedie Toolbar - {cd36797a-70f3-4acd-8825-623d3b896881} - C:\Program Files\securedie\tbsec1.dll

O3 - Toolbar: securedie Toolbar - {cd36797a-70f3-4acd-8825-623d3b896881} - C:\Program Files\securedie\tbsec1.dll

O3 - Toolbar: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] “C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe” /tray

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [VMSnap3] C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.EXE

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [start WingMan Profiler] C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe /noui

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.25\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.25\ShoppingReport.dll

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/So … b56986.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/poker_2_0_0_49.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/slots70_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me … b56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho … wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SDPAUMS server service (SDPASVC) - Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. - C:\WINDOWS\system32\sdpasvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

To są te logi


(popula) #7

Zafiksuj w Hijack’u:

i usuń z dysku C:\Program Files\ShoppingReport.

Jak to zrobić, masz w opisie do HijackThis pod linkiem, który podałem w pierwszym poście.

Dodatkowo daj loga z ComboFix (na dole strony z opisem logów, czytaj instrukcję). Poczytaj koniecznie Zasady wklejania logów


(kubazwolak) #8

wszystko zrobilem a komp jak wolo chodzil tak dalej chodzi wolno


(popula) #9

Czytaj co do Ciebie piszę. Gdzie log z ComboFix? Poczytaj o optymalizacji i zastosuj porady tam zawarte.


(kubazwolak) #10

http://wklej.org/id/911370e331 Prosze


(huber2t) #11

Podaj cąły log z Combofix a nie tylko jego początek


(kubazwolak) #12

ale to jest całe


(popula) #13

Log jest niekompletny. TAK wygląda (przykładowy) cały log.


(kubazwolak) #14

no to moj jest inny


(huber2t) #15

No właśnie i dlatego zrób skanowanie combofix jeszcze raz i daj pelny log na forum