Komputer się zacina, problem z SysMenu.dll


(Daria Rydz) #1

Po starcie ukazują się dwa jednakowe komunikaty następującej treści: "RunDLL (tytuł). Wystąpił problem podczas uruchomiania pliku C:\PROGRA~ 1\COMMON~ 1\System\SysMenu.dll. Komputer nagminnie się zacina. Posiadam system Windows 8.


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj Spyware Terminator, STOPzilla, SpyHunter.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-4118013680-3836196915-2330699128-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
BHO: No Name -> {11111111-1111-1111-1111-110611901159} -> No File
BHO: No Name -> {11111111-1111-1111-1111-110611971195} -> No File
BHO-x32: No Name -> {11111111-1111-1111-1111-110611901159} -> No File
BHO-x32: No Name -> {11111111-1111-1111-1111-110611971195} -> No File
CHR HomePage: Default -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1421345221&from=cor&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2RQJ9CD234426
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1421345221&from=cor&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2RQJ9CD234426"
R2 SpyHunter 4 Service; C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [1025920 2015-01-16] (Enigma Software Group USA, LLC.)
S3 esgiguard; C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [15920 2015-01-16] (Enigma Software Group USA, LLC.)
S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2015-01-16] ()
C:\AdwCleaner
C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys
C:\Users\DariaRydz\AppData\Roaming\*.exe
C:\Users\DariaRydz\AppData\Roaming\Enigma Software Group
C:\Program Files (x86)\76faec19-143a-4559-b617-bd714b0d5d50
C:\Program Files (x86)\4464db8e-0cc0-45d2-9e77-7f5ce1ebc942
C:\Users\DariaRydz\Downloads\przyspieszkomputer_afc78ced765a49c887e655b9024559a6_.exe
C:\Users\DariaRydz\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
C:\sh4ldr
C:\Users\DariaRydz\AppData\Roaming\YVUEUT
C:\Users\DariaRydz\AppData\Local\*.tmp
C:\Program Files\Enigma Software Group
Task: {34275AB2-112D-4A7D-8E91-3FE4C5DFBC90} - System32\Tasks\YVUEUT => C:\Users\DariaRydz\AppData\Roaming\YVUEUT.exe <==== ATTENTION
Task: {C16343AD-3AE1-4A46-A6D1-37785A6ED889} - System32\Tasks\{BD9F8674-B713-4E1D-868A-06606EF3729A} => pcalua.exe -a C:\Users\DariaRydz\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c -ptid=cor <==== ATTENTION
Task: {D56314AE-E4D2-4C03-AE47-19EA91975CDD} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
Task: {DC985160-9AB4-493E-A633-301F3FF9FCD0} - System32\Tasks\SpyHunter4Startup => C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe [2015-01-16] (Enigma Software Group USA, LLC.)
Task: {F88CE02D-B642-410B-BA13-BE3B3A0CDDF8} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\YVUEUT.job => C:\Users\DariaRydz\AppData\Roaming\YVUEUT.exe <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-4118013680-3836196915-2330699128-1001\Software\Classes\.exe: exefile => <===== ATTENTION!
HKU\S-1-5-21-4118013680-3836196915-2330699128-1001\Software\Classes\exefile: <===== ATTENTION!
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


#3

HycRyc, proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie, używając opcji EDYTUJ , później Użyj pełnego edytora , popraw tytuł tematu, tak aby mówił konkretnie o problemie. W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.


(Daria Rydz) #4

http://wklej.org/id/1604365/ <-Fixlog

http://wklej.org/id/1604370/ <- FRST


(Atis) #5

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [SpywareTerminatorShield] => C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
HKLM\...\Run: [SpywareTerminatorUpdater] => C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe
FF HKU\S-1-5-21-4118013680-3836196915-2330699128-1001\...\Firefox\Extensions: [{3977D37B-7616-A22A-E185-B30672DA57AB}] - C:\Program Files (x86)\ver5BlockAndSurf\186.xpi
S2 sbapifs; system32\DRIVERS\sbapifs.sys [X]
C:\WINDOWS\system32\Drivers\stflt.sys
C:\Users\DariaRydz\Downloads\SpywareTerminatorSetup.exe
C:\Users\DariaRydz\Downloads\SZSetup_AID10121_AV.exe
C:\Users\DariaRydz\Downloads\SpyHunter-Installer (1).exe
C:\Program Files (x86)\ver5BlockAndSurf
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK