Komputer się zacina, wirusy


(Stoszek2) #1

takie pytanie jak nazwie tematu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:41:52, on 2006-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxCfg.exe

C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxFwHlp.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxPol.exe

C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\umxlu.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

E:\hakerzy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\MarBit\TOOLS\IEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: Seekmo Search Assistant Helper - {5929CD6E-2062-44a4-B2C5-2C7E78FBAB38} - c:\program files\seekmo\seekmohook.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows LSASS Service] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [supervisor.exe] C:\WINDOWS\supervisor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AMonitor] C:\Program Files\Tiny Firewall\amon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O20 - Winlogon Notify: PFW - C:\WINDOWS\SYSTEM32\UmxWnp.Dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: FW Event Manager (UmxAgent) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxAgent.exe

O23 - Service: FW Configuration Interpreter (UmxCfg) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxCfg.exe

O23 - Service: FW User-Mode Helper (UmxFwHlp) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxFwHlp.exe

O23 - Service: FW Live Update (UmxLU) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\umxlu.exe

O23 - Service: FW Policy Manager (UmxPol) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxPol.exe

i czy temperatura 63*C jest normalna dla procesora?? co zrobić żeby ją zmniejszyć??i co parenaście minut mi sie komp zacina. nawet pograć sobie nie moge bo jak jakołś gre włącze to mi sie zacina. proszę o pomoc


(Gblade) #2

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

załatw sobie lepsze chłodzenie


(Stoszek2) #3

kurde tylko jak zrobić ten log. i silent runners to program jakiś?? opisz krok po kroku jak to zrobić. w zamian dam ci konto w fajnej grze


(Myszonus) #4

masz tutaj opis :stuck_out_tongue:

:hahaha: :lol:


(Gblade) #5

Tutaj http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654 masz opis jak zrobić loga z silent runners - krok po kroku

Wchodzisz w tryb awaryjny, wyszukujesz po lokalizacjach pogrubione pliki kasujesz je najnormlaniej w świecie. Odpalasz HijackThis , wybierasz do a system scan only>>>zaznaczasz wpisy, które wymieniłem i klikasz Fix Chcecked. Nowe logi z trybu normalnego

Jak wyłączyć przywracanie systemu i wejść do trybu awaryjnego

nie trzeba


(Stoszek2) #6

ale to Jak wyłączyć przywracanie systemu i wejść do trybu awaryjnego

nie chodzi. w goglach też szukałem i nic


(squeet) #7

Tytuł proszę zmienić na konkretny, który mówi o problemie i opisać, co się dzieje.


(Stoszek2) #8

zrobiłem log silent runnerem. i co dalej??

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"supervisor.exe" = "C:\WINDOWS\supervisor.exe" [file not found]

"AMonitor" = "C:\Program Files\Tiny Firewall\amon.exe" ["Computer Associates International, Inc."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Windows LSASS Service" = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\svchost.exe" [file not found]

"(Default)" = (empty string)

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"Norton Ghost 9.0" = "C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe" ["Symantec Corporation"]

"Smapp" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MarBit\TOOLS\IEHelper.dll" [file not found]

{5929CD6E-2062-44a4-B2C5-2C7E78FBAB38}\(Default) = "Seekmo Search Assistant Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "Seekmo Search Assistant Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\seekmo\seekmohook.dll" [file not found]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{EBDF1F20-C829-11D1-8233-0020AF3E97A6}" = "ATS Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "ATS Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ATS2\contmenu.dll" [null data]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "UmxSbxExw.dll" ["Computer Associates International, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! PFW\DLLName = "UmxWnp.Dll" ["Computer Associates International, Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ContMenu\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-0020AF3E97A6}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ATS Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ATS2\contmenu.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ContMenu\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-0020AF3E97A6}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ATS Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ATS2\contmenu.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ContMenu\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-0020AF3E97A6}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ATS Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ATS2\contmenu.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\pawel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Złączono Posta : 26.06.2006 (Pon) 17:24

już wszystko zrobiłem. ale z tą temperaturą. starzy nie chcą mi kupić nowego wiatraka. czy moge jakoś innaczej chłodzić komp??

screan6ho.png

takie miałem dziś rano temperatury na kompie. teraz są takie same, nawet troche wyższe. HD0 zmieniło mi sie na okej. temperatura procka zwiększyła sie do 62, a temp 2 do 40. moge jakoś zmienić te temperatury bez nowego wentylatora?? i czy teraz jak zmodyfikowałem tamte żeczy to będzie mi sie komp zacinał??

Złączono Posta : 26.06.2006 (Pon) 17:31

czy zdjęcie blachy z kompa by troszke go zchłodziło??

Złączono Posta : 26.06.2006 (Pon) 17:38

w czym mi to miało pomoć?? teraz jeszcze częściej sie mi zacina. a tak w ógule wiesz od czego był ten supervisor.exe?? to był od programu. anty trojana chyba


(Bolo92) #9

No troszke, napewno. Jak masz jakiś większy wiatrak(taki do chłodzenia pomieszczeń) weź go nakieruj na kompa(otwórz jedną bude) i włącz ;] i kompa Ci ochłodzi i całe pomieszczenie.


(Gblade) #10

Zostały tylko wpisy w rejestrze, otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom w trybie awaryjnym


(Stoszek2) #11

i co mi to da. jak mam usónąć plik svhost to wy sobie spalcie komputery. brat mi mówił że może mi sie coś dzięki temu spier....


(Gblade) #12

skasuje pozostałe wpisy w rejestrze

?? bykom stop ??

To:

Jest poprawny plik svchost

a to jest fałszywy :

I czy możesz pisać normalnie :roll:


(Stoszek2) #13

mam usónąć te pliki, ktore gość zaznaczył na pogrubione pismo?? czyli tego O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\MarBit\TOOLS\IEHelper.dll (file missing)

mam nie usówać?? i tego drógiego, tego seekmo folderu nie ma, nawet nie jest ukryty

Złączono Posta : 26.06.2006 (Pon) 20:28

to jest najnowszy log file

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:07:02, on 2006-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxCfg.exe

C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxFwHlp.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxPol.exe

C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxTray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\umxlu.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\hakerzy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [AMonitor] C:\Program Files\Tiny Firewall\amon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O20 - Winlogon Notify: PFW - C:\WINDOWS\SYSTEM32\UmxWnp.Dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: FW Event Manager (UmxAgent) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxAgent.exe

O23 - Service: FW Configuration Interpreter (UmxCfg) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxCfg.exe

O23 - Service: FW User-Mode Helper (UmxFwHlp) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Tiny Firewall\UmxFwHlp.exe

O23 - Service: FW Live Update (UmxLU) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\umxlu.exe

O23 - Service: FW Policy Manager (UmxPol) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxPol.exe

mam coś z niego usónąć??


(Mayster X) #14

Log jest ok

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru -> Narzędzia -> Czyszczenie rejestru -> Po zakończeniu dajemy -> Wybierz -> Wybór specjalny - > Pozycje które mozna bezpiecznie usunąć


(Stoszek2) #15

ale to mi cały rejestr przeczyści czy jak??


(Gblade) #16

Przeczyści rejestr z pustych, nieaktualnych kluczy, które go zaśmiecają.


(Stoszek2) #17

i w czym miało mi to szystko pomóc??


(Myszonus) #18

żeby komputer chodził lepiej .... :?


(Stoszek2) #19

zrobiłem to wszystko i jak sie zacinał to sie zacina dalej. system na początku nawet wolniej chodzi niż wcześniej


(Myszonus) #20

:czytaj: Poczytaj :

Optymalizacja

:arrow: Optymalizacja i

odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku

Start --> Uruchom --> msconfig --> zakładka uruchamianie odznacz aplikacje,

które twoim zdaniem są nie potrzbne w autostarcie.