Komputer się zawiesza-problem z msgsrv32

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:39:41, on 06-02-17

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

E:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\4.BIN\MWSOEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\BYSOFT FREERAM\FREERAM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

E:\WORLD\GG\GADU-GADU\GG.EXE

C:\MOJE DOKUMENTY\HIJACK THIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\4.BIN\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\4.BIN\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\4.BIN\MWSSRCAS.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\4.BIN\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\BAR\4.BIN\MWSOEMON.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKCU\..\Run: [BySoft FreeRAM] C:\PROGRAM FILES\BYSOFT FREERAM\FREERAM.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\WORLD\GG\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\BAR\1.BIN\MWSOEMON.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZCfox000

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system\bnmndrv.dll

Bardzo proszę o sprawdzenie loga.Komputer zachowuje sie bardzo dziwnie.Zawiesza się prawie przy każdej czynności(z przeglądarek jako-tako działa tylko firefox). Po wciśnięciu klawiszy "alt-ctrl-del " okazuje się,że "msgsrv32 nie odpowiada " i pomaga tylko restart. Czy możliwe,że powodem tego może być wymiana baterii na płycie głównej :?: Po wymianie przez kilka dni komputer działał prawidłowo. Błagam o pomoc :frowning: Z góry dziękuję.

Miałem ten sam problem na windowsie 98 i szukałem rozwiązania ale jakoś nie mogłem na żadne wpaść więc postanowiłęm zrobić formata.

2 godziny i komputer śmigał jak nowy.

Ale zapewne istnieje jakieś rozwiązanie a jeśli nie to przyszykuj sie do formata