Komputer się zawiesza,resetuję i wyłancza co robić?


(Kamilf1150) #1

Komputer się zawiesza,resetuję i wyłancza co robić???????

Powiem tylko jedno,że problemy są takie:

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+10255 )

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+846aa )

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+2a8e )

Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+fd3f )

Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+1b2bb )

Probably caused by : memory_corruption

A jak używam Memtesta86+ nagrywam go na płytę resetuję bootuję i pisze,że nie ma płyty w dysku co jest :-(????

Powiem też,że błędy są takie:

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+10255 )

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f62dc68c 804e98cb c0c0003c 1ab02000 c03881c0 nt+0x10815

f62dc6a4 804e9b98 e2070000 c03881c0 80ed3830 nt+0x128cb

f62dc6cc 804e8566 e2070000 c03881c0 00000000 nt+0x12b98

f62dc73c 804ec48a 00000001 e2070000 c03881c0 nt+0x11566

f62dc78c 804e1ff1 00000001 e2070000 00000000 nt+0x1548a

f62dc7a4 bf810255 badb0d00 e2042000 bf8054de nt+0xaff1

f62dc820 bf805a66 00039b5c 35306847 f62dc8b4 win32k+0x10255

f62dc83c bf80af74 00039b5c 00000005 00000001 win32k+0x5a66

f62dc884 bf814836 00000358 00000000 00000000 win32k+0xaf74

f62dc8e4 bf814965 e1411008 00000006 0108002a win32k+0x14836

f62dc920 804df06b e1411008 000000d6 00000114 win32k+0x14965

f62dc934 7c90eb94 badb0d00 017bef20 ffffffff nt+0x806b

f62dc938 badb0d00 017bef20 ffffffff bf985c66 0x7c90eb94

f62dc93c 017bef20 ffffffff bf985c66 bf98b980 0xbadb0d00

f62dc940 ffffffff bf985c66 bf98b980 ffffffff 0x17bef20

f62dc944 bf985c66 bf98b980 ffffffff bf89e834 0xffffffff

f62dc948 bf98b980 ffffffff bf89e834 804df06b win32k+0x185c66

f62dc94c ffffffff bf89e834 804df06b 017bf798 win32k+0x18b980

f62dc950 bf89e834 804df06b 017bf798 00000000 0xffffffff

f62dc954 804df06b 017bf798 00000000 00000000 win32k+0x9e834

f62dc958 017bf798 00000000 00000000 00000000 nt+0x806b

f62dc95c 00000000 00000000 00000000 00000001 0x17bf798

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+846aa )

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f5c83344 804fb22b e1d7d03c d14c9cdc 862d3da0 nt+0xfd06

f5c83374 804fae8a 00008000 e1d7d03c 86394fd8 nt+0x2422b

f5c833a4 804e9a5f 00000000 0121d1c6 c0004874 nt+0x23e8a

f5c83420 804e97de 00000000 0121d1c6 c0004874 nt+0x12a5f

f5c83470 804e1ff1 00000000 0121d1c6 01000000 nt+0x127de

f5c83488 bf8846aa badb0d00 00000000 f5c8349c nt+0xaff1

f5c83514 bf882d81 00000001 00000000 00000001 win32k+0x846aa

f5c8352c bf8830fb 00000000 f5c8396c 00000001 win32k+0x82d81

f5c83ad4 bf8832a7 e1652cd0 00000001 00000000 win32k+0x830fb

f5c83b14 bf8836b8 00000000 e1652cd0 00000001 win32k+0x832a7

f5c83b38 bf8fa495 00000000 e13048f8 00000001 win32k+0x836b8

f5c83b60 bf8f68ba 00000000 e13048f8 00000001 win32k+0xfa495

f5c83b9c bf8f7ca9 f5c83d18 e141ace0 f5c83d60 win32k+0xf68ba

f5c83c38 bf8073fa f5c83d1c f5c83cc0 e1e95a18 win32k+0xf7ca9

f5c83cc8 bf807462 e1e958f8 00000000 00000002 win32k+0x73fa

f5c83ce0 bf833ad0 f5c83d1c 00000000 00000002 win32k+0x7462

f5c83d40 804df06b 3d01043d 00000039 01f10220 win32k+0x33ad0

f5c83d64 7c90eb94 badb0d00 01bef280 f5d0bd98 nt+0x806b

f5c83d68 badb0d00 01bef280 f5d0bd98 f5d0bdcc 0x7c90eb94

f5c83d6c 01bef280 f5d0bd98 f5d0bdcc 00000000 0xbadb0d00

f5c83d70 f5d0bd98 f5d0bdcc 00000000 00000000 0x1bef280

f5c83d74 f5d0bdcc 00000000 00000000 00000000 0xf5d0bd98

f5c83d78 00000000 00000000 00000000 00000000 0xf5d0bdcc

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+2a8e )

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f5c63890 804e9bcd 00000001 00000000 c0384fec nt+0xfd06

f5c638a8 804e8566 e13fb000 c0384fec 00000000 nt+0x12bcd

f5c63918 804ec48a 00000001 e13fb000 c0384fec nt+0x11566

f5c63968 804e1ff1 00000001 e13fb000 00000000 nt+0x1548a

f5c63980 8054b46e badb0d00 863f0008 000003fb nt+0xaff1

f5c63a48 bf802a8e 00000001 00000000 35306847 nt+0x7446e

f5c63a68 bf810241 00000d90 35306847 00000000 win32k+0x2a8e

f5c63a7c bf805a66 00000d90 35306847 f5c63b10 win32k+0x10241

f5c63a98 bf80af74 00000d90 00000005 00000001 win32k+0x5a66

f5c63ae0 bf814a2f 0000007c 00000000 00000000 win32k+0xaf74

f5c63b28 bf9028e7 00000000 00000000 00000000 win32k+0x14a2f

f5c63b50 bf82e9c3 0000001f 0000001b 00000000 win32k+0x1028e7

f5c63b7c bf84d59b 00000000 00000000 0000001f win32k+0x2e9c3

f5c63ba4 bf84c1af 0000001f 00000345 00000000 win32k+0x4d59b

f5c63be0 bf937bc7 e14cb4f8 e1652008 00000000 win32k+0x4c1af

f5c63c08 bf937d75 e1423368 000000aa 000000c6 win32k+0x137bc7

f5c63c3c bf840554 e1423368 00000000 e17bd010 win32k+0x137d75

f5c63cd4 bf83ffe8 e1652008 e17ba5a0 00000000 win32k+0x40554

f5c63d00 bf800cfc 86249228 e1455ca0 00000010 win32k+0x3ffe8

f5c63d2c bf81c497 f5c63d64 0007ef80 00000000 win32k+0xcfc

f5c63d48 bf81c4d2 e1455c80 0007ef80 f5c63d64 win32k+0x1c497

f5c63d58 804df06b 00010015 0007ef90 7c90eb94 win32k+0x1c4d2

f5c63d64 7c90eb94 badb0d00 0007ef7c f5bd7d98 nt+0x806b

f5c63d68 badb0d00 0007ef7c f5bd7d98 f5bd7dcc 0x7c90eb94

f5c63d6c 0007ef7c f5bd7d98 f5bd7dcc 00000000 0xbadb0d00

f5c63d70 f5bd7d98 f5bd7dcc 00000000 00000000 0x7ef7c

f5c63d74 f5bd7dcc 00000000 00000000 00000000 0xf5bd7d98

f5c63d78 00000000 00000000 00000000 00000000 0xf5bd7dcc

Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+fd3f )

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f7c46818 804e842c 00000000 00008000 00000000 nt+0xfd3f

f7c46844 8069ee76 863c6788 00000000 00000044 nt+0x1142c

f7c46dac 8057dfed 80087000 00000000 00000000 nt+0x1c7e76

f7c46ddc 804fa477 806a033e 80087000 00000000 nt+0xa6fed

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt+0x23477

Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+1b2bb )

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f78fec2c 804eabe5 00030008 00000000 00000111 nt+0x1b2bb

f78fec50 804ea8a8 30000067 00ef0000 c0003bc0 nt+0x13be5

f78fec80 804e9a5f 00000001 00ef0000 c0003bc0 nt+0x138a8

f78fecfc 804e97de 00000001 00ef0000 c0003bc0 nt+0x12a5f

f78fed4c 804e1ff1 00000001 00ef0000 01000001 nt+0x127de

f78fed64 75e80d80 badb0d00 00ef0000 00000000 nt+0xaff1

f78fed68 badb0d00 00ef0000 00000000 863c6340 0x75e80d80

f78fed6c 00ef0000 00000000 863c6340 00000000 0xbadb0d00

f78fed70 00000000 863c6340 00000000 00000000 0xef0000

Probably caused by : memory_corruption

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f7c46804 80523e7a 0000004e 0000008f 00007665 nt+0x5c9ae

f7c46844 8069ee76 863c6788 00000000 00000044 nt+0x4ce7a

f7c46dac 8057dfed 80087000 00000000 00000000 nt+0x1c7e76

f7c46ddc 804fa477 806a033e 80087000 00000000 nt+0xa6fed

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt+0x23477

Są jeszcze 5 minidumpów,4 z kartą graficzną,który już poprawiłem,a jeden ostatni nie określony i we wszystkich minidumpach pisze:

ANALYSIS: Kernel with unknown size. Will force reload symbols with known size.

ANALYSIS: Force reload command: .reload /f ntoskrnl.exe=FFFFFFFF804D7000,214600,41108004

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.

Jak to naprawić proszę mi pomóc :-(,za pomoc będę bardzo wdzięczny :smiley:


(Olixxx94) #2

Kubica13 , tzn?? Nie ma pliku??


(Cosik Ktosik) #3

Nagrałeś plik ISO, jako obraz, czy jako dane? Użyj tej opcji: Nagraj obraz na dysk

Wszystkie błędy(oprócz jednego) dotyczyły sterowników, zajrzyj do dziennika podglądu zdarzeń i poszukaj, który powoduje błędy.


(Kamilf1150) #4

No,ale jak to wyleczyć bo w innym temacie na forum nie wyjaśniłem tego problemu,a piszą,że muszę użyć Memtesta86+,a jak oni mówią i ja później to zrobiłem bootując płytę i na nim Memtest86+ nie działało co robić :-(??????

I 3 dni mi nikt tam nie odpisywał więc zrobiłem nowy temat.

EDIT:NO,ale tak robiłem i niedziała,nawet nic na płycie nie było :-(.I jaki plik ja mam tam nagrać w opcji ,,Nagraj Obraz Na Dysk''????

I jak to zrobię będzie wszystko działać naprawi te błędy :-D?????


(Cosik Ktosik) #5

Ściągasz stąd: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=22 ... est86+3.4a

A nagrywasz memtest.iso

Nie naprawi, ale pozwoli sprawdzić, czy pamięć nie jest przyczyną powstawania błędów. Najpierw badanie, potem diagnoza, a na końcu leczenie :stuck_out_tongue:


(Kamilf1150) #6

Dzięki cosik_ktosik ci wielkie na ciebie można polegać i zrobiłem 2 godziny robiło się memtest i nie było żadnych errorów później od nowa coś zaczęło robić i zresetowałem włączyłem i narazie się nie zresetował,ani nie zawiesza i nagrałem obraz na dysk bo przedtem miałem ustawione że winrar iso może przyjmować i było źle,dzięki cosik_ktosik narazie się nie wiesza i nie wyłancza i nie resetuje od tej pory co memtest robił 2 godziny.

Dzięki wielkie cosik_ktosik :-D,jakby coś się ponownie z tym robiło napisze :wink:.

Edit:Znów się zawiesił czy niepowinien przedtem resetować jak od nowa i wyłączyć odpisz cosik_ktosik plis


(Cosik Ktosik) #7

Czy pojawił się jakiś nowy plik DMP? Jak tak, to go podaj. Ale daj cały plik, nie wycinek, wrzuć go na http://up.wklej.org/

Wejdź do konsoli odzyskiwania (uruchamiasz komputer z płyty instalacyjnej windows - jak się zapyta po raz pierwszy, czy naprawiać, to wchodzisz: R=Napraw).

Aby uruchomić z płyty, w biosie ustaw bootowanie z napędu CD/DVD, czyli w oknie Advanced Bios Features->First Boot Device ustaw na CD/DVD.

Wpisz MAP ARC

zapamiętaj pod, którą literą jest napęd CD (oznaczymy go jako X);

Wpisz:

expand X:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\WINDOWS\System32\

a jak nie działa

expand X:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\WINDOWS\System32\ntoskrnl.exe

x-cdrom, c- dysk systemowy

Zauważ, że po expand i przed C:\windows... jest spacja

expandX:\i386\ntoskrnl.ex_C:\WINDOWS\System32\

Wpisz exit i zrestartuj komputer.


(Kamilf1150) #8

Gdzie to jest bo ja nie wiem?????????????

Ja wchodze w setup i tam zmieniam zamiast floop na napęd i już działa.

Edit:Tak pojawiły się nowe MiniDumpy masz.

MiniDump 10:

http://up.wklej.org/download.php?id=103 ... 69d5ebd226

MiniDump 11:

http://up.wklej.org/download.php?id=397 ... fc5bc04ac8

MiniDump 1:

http://up.wklej.org/download.php?id=e03 ... ad260074f4

MiniDump 2:

http://up.wklej.org/download.php?id=4fe ... 0732b4446f

MiniDump 3:

http://up.wklej.org/download.php?id=2bc ... 3c0a9bf1bd

MiniDump 4:

http://up.wklej.org/download.php?id=441 ... bca39bf497

MiniDump 5:

http://up.wklej.org/download.php?id=7e2 ... 6d124851ce

MiniDump 1:

http://up.wklej.org/download.php?id=f51 ... 6047067694

MiniDump 2:

http://up.wklej.org/download.php?id=840 ... d2c22faf13

MiniDump 3:

http://up.wklej.org/download.php?id=dae ... 29b319c39a

MiniDump 4:

http://up.wklej.org/download.php?id=5c5 ... c24dbf4d60

MiniDump 5:

http://up.wklej.org/download.php?id=96b ... 689f3f6dda

MiniDump 1:

http://up.wklej.org/download.php?id=644 ... 299de94372

To wszystkie nowe ,,MiniDumpy''.


(Cosik Ktosik) #9

Oto mi właśnie chodzi. Zrób to i uruchom komputer z płyty.


(adpawl) #10

Kubica13, edytuj swoje posty i popraw w nich pisownię (ąęśćźż itd.)


(Kamilf1150) #11

Mam włożyc płytkę windowsa do cd-romu.Następnie bootując go mam go naprawić klikając klawisz ,,Napraw=R''.Tak???


(Cosik Ktosik) #12

Tak dokładnie, na tym ekranie daj Napraw: http://img.wklej.org/images/27067Cosik_ ... Napraw.jpg


(Kamilf1150) #13

Ej cosik_ktosik co ja mam tam wpisać jak się pyta Do jakiego systemu windows chcesz się zalogować i moge wpisać tylko jedną literę.


(Cosik Ktosik) #14

Ale obok jest numer

1: Windows

Wpisz 1 i enter


(Kamilf1150) #15

Wszedłem w ,,Napraw=R'' i napisałem klawisz ,,1'' jak wyskoczyło ,,1:Windows'' dalej mie przełączyło i,żeby wpisać ,,Hasło administratora'' wcisłem enter ok.Dalej było ,,C:\WINDOWS>'' napisałem ,,C:\WINDOWS>MAP ARC'' ok i dalej napisałem ,,C:\WINDOWS>expand E:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\WINDOWS\System32\''.Później wyskoczyło ,,Czy zastąpić plik ntoskrnl.ex_ i opcje ,,Tak,Nie,Wszystkie,Zakończ'' nacisłem wszystkie czyli klawisz ,,W'' i pisało ,,Zdekompresowano 1 plik''.Później pojawiło się ,,C:\WINDOWS>'' i napisałem ,,C:\WINDOWS>exit'' i wyszło i zrestartowałem komputer.

Dobrze to zrobiłem czy źle??????

I jak dobrze to zrobiłem to co dalej mam robić????????


(Piczer) #16

Dobrze :slight_smile:


(Kamilf1150) #17

Ale co dalej ?????????


(Cosik Ktosik) #18

Dalej to pytanie, czy są jakiekolwiek efekty tej operacji? W sensie, czy otrzymujesz bluescreeny z informacją, że problemem był ten plik?


(Kamilf1150) #19

Nie,ale wiem,że są nowe pliki ,,MiniDump'ów'' patrzyłem i problem chyba znów dotyczy ,,ntoskrnl.exe''


(Cosik Ktosik) #20

Wrzuć je w całości (wszystkie, jakie Masz) na http://up.wklej.org