Komputer spowolnił o jakieś 80%


(Adekbp) #1

podejrzewam że to jakiś wirus(y) podaje logi z frst:

FRST: http://wklej.org/id/1740643/

Addition: http://wklej.org/id/1740646/

shortcut: http://wklej.org/id/1740647/


(Atis) #2

Nie widać infekcji. Odinstaluj McAfee Security Scan Plus.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SearchScopes: HKU\S-1-5-21-476298179-380137543-1004116917-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
BHO: MSS+ Identifier -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09] (McAfee, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2015-02-16]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh] - http://clients2.google.com/service/update2/crx
S3 SPUVCbv; System32\Drivers\SPUVC.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2015-05-21 08:39 - 2015-05-21 09:05 - 00000000 ____ D C:\Users\Adrian\Doctor Web
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [235696 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
C:\Program Files\McAfee Security Scan
Task: {DBFF3B45-DBD2-48A6-AA2D-80D503F23180} - System32\Tasks\{C548B131-F40A-4ADA-BA83-C0D2FFE0D1D1} => pcalua.exe -a G:\SETUP.EXE -d G:\
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Dysk przeskanuj ESET Online Scanner