Komputer spowolnił


(Jarucki) #1

Witam.

Proszę Was o sprawdzenie tego LOGA ponieważ coś mi szwankuje i chcę porównać waszą wiedzę z moją.

Serdecznie dzięki i Pozdrawiam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:38:39, on 2008-10-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

C:\WINDOWS\Domino.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\Quickset.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Norton Ghost 12.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [VMSnap3] C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.EXE

O4 - HKLM..\Run: [bigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h

O4 - HKLM..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\Quickset.exe

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix


(Jarucki) #3

Przepraszam wklejam link.

http://wklejto.pl/11699


(Frog) #4

jarex1 , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(matekadamczak) #5

A co to C:\WINDOWS\Domino.EXE


(Jarucki) #6

Nie mam bladego pojęcia skąd on się wziął.

Czy mam go usunąć?


(Jarucki) #7

Po sprawdzeniu prawdopodobnie to coś zainstalowało się 8 miesięcy temu razem z kamerą internetową.


(matekadamczak) #8

pasuje go usunąć