Komputer "staje w czasie"

Witam

Mam pewien problem z komputerem marki ACER model ASPIRE 5633WLMI

Proc. Intel Core 2 Duo T5500

GE-Force GO 7300 w/turbo cache

HDD:120 GB

Ram 2GB DDR2

WINDOWS XP MEDIA CENTER EDITION (na bierząco aktualizowany)

Po włączeniu komputer działa przez kilka minut. Następnie zawiesza się w taki sposób iż niemożliwe jest dokonanie

jakiejkolwiek akcji (nie działa komenda ALT+CTRL+DEL). Możliwe jest jedynie poruszanie kursorem. Nie działają LLP PPM, nie działa klawiatura.

Żadne pliki nie zostały usuwane, lub jakikolwiek sposób zmieniane. Problem pojawia się 4- 8 min po włączeniu i załadowaniu systemu. Komputer został

sprawdzony przez program AVAST po zbotowaniu - wirusów nie wykryto. z góry dziękuję za wszelaką pomoc. Oto LOG z HIjackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22.14.06, on 01/01/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programmi\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Programmi\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\programmi\file comuni\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Programmi\File comuni\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Programmi\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Programmi\File comuni\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

C:\Programmi\Telecom Italia\WanMiniport1st\srvany.exe

C:\Programmi\Telecom Italia\WanMiniport1st\WanMiniport1st_srv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Programmi\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Programmi\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\PROGRA~1\ALICET~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\Programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Programmi\QuickTime\QTTask.exe

C:\PROGRA~1\ALICET~1\vendors\AliceRE\content\template\driven~1\syncer\MCCITR~1.EXE

C:\Programmi\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Programmi\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Programmi\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Programmi\Apoint2K\HidFind.exe

C:\Programmi\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Documents and Settings\Dorota\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\PROGRA~1\Nero\NEROPH~1\data\xtras\mssysmgr.exe

C:\Documents and Settings\Dorota\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe

C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe

C:\DOCUME~1\Dorota\IMPOST~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Programmi\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programmi\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Programmi\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Programmi\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.triskel.it

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - 3skl.it

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Collegamenti

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar con blocco Pop-Up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Programmi\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Programmi\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programmi\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Guida per l’accesso a Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programmi\File comuni\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Programmi\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmi\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Programmi\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programmi\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar con blocco Pop-Up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Programmi\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmi\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Programmi\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM…\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM…\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM…\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM…\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Programmi\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

O4 - HKLM…\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AzMixerSel] C:\Programmi\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM…\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\ALICET~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe

O4 - HKLM…\Run: [ADMTray.exe] “C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Programmi\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Programmi\File comuni\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM…\Run: [AliceRE_McciTrayApp] C:\PROGRA~1\ALICET~1\vendors\AliceRE\content\template\driven~1\syncer\MCCITR~1.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Programmi\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Programmi\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\RunOnce: [installHelper C:\Programmi\Alice ti aiuta\vendors\AliceRE\content\template\driven_dev\syncer] “C:\Programmi\Alice ti aiuta\vendors\AliceRE\content\template\driven_dev\syncer\InstallHelper.exe” “/DIR=C:\Programmi\Alice ti aiuta\vendors\AliceRE\content\template\driven_dev\syncer”

O4 - HKCU…\Run: [msnmsgr] “C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\msnmsgr.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [updateMgr] “C:\Programmi\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe” AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] “C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Documents and Settings\Dorota\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKCU…\Run: [Nero PhotoShow Media Manager] C:\PROGRA~1\Nero\NEROPH~1\data\xtras\mssysmgr.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Programmi\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SERVIZIO LOCALE’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SERVIZIO DI RETE’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [iETI] C:\Programmi\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [iETI] C:\Programmi\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User ‘Default user’)

O4 - Startup: PictureMover.lnk = C:\Programmi\PictureMover\Bin\PictureMover.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programmi\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Programmi\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Programmi\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programmi\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programmi\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Wyslij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyslij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Programmi\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Programmi\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programmi\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www3.snapfish.it/SnapfishActivia.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FILECO~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Programmi\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programmi\File comuni\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programmi\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Programmi\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Programmi\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmi\File comuni\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programmi\File comuni\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\programmi\file comuni\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Network WanMiniport First Position - Unknown owner - C:\Programmi\Telecom Italia\WanMiniport1st\srvany.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programmi\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Programmi\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Programmi\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

End of file - 15191 bytes

Logi się wrzuca na serwis typu: http://wklej.org/ albo http://wklejto.pl/ i podaje linki do nich

I tu właśnie wychodzi jakość acera - 3 na 5 moich znajomych oddało już sprzęt do serwisu lub wyrzuciło :smiley:

Albo padły ramy, albo dysk albo płyta.

Zmierz sobie temperatury.

Zdejmij obudowę i dokładnie go odkurz.

Może coś pomoże.

MediaCenter to niestety straszne padło i do tego zamulające.

Również mam to niepokojące uczucie że problem tkwi w hardware… ale gdyby to był problem czysto hardware’owy komputer zawieszałby się nawet poza Windowsem. (mam na myśli to iż kiedy sprawdzałem go antywirusem przed załadowaniem systemu nie zawiesił się w trakcie-{a skanowanie trwało ok 30 min})

sprawdziłem temperatury podezspołów zaraz po włączeniu:

Płyta główna 56*C

procesor 56*C

Wykonaj optymalizację systemu ( w szczególności usunięcie zbędnych wpisów z autostartu , defragmentacja, czyszczenie rejestru)

Problem jest taki iż w czasie defragmentacji komputer zawiesi się po 3-4 min… to uniemożliwia mi normalną pracę…

A próbowałeś chkdsk z naprawianiem uszkodzonych sektorów ?

Temperatury sprawdzaj w stresie a nie w idle.

Czy jakiś proces zaraz po włączeniu zajmuje 100% użycia procka ?