Komputer strasznie muli?


(Matel0011) #1

Prośba o sprawdzenie loga :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:24:00, on 2006-08-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Programy - dysk C\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A47033DD-D7B8-44E3-B4FF-E1CF3C2DEFBA}: NameServer = 193.192.161.66,194.204.159.1

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

(adam9870) #2

Log masz ok.

Proponuję zrobić takie rzeczy jak defragmentacja, czyszczenie rejestru etc. powinno to trochę przyśpieszyć działanie komputera. Dodatkowo możesz zajrzeć: XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych.


(Firmus2) #3

BearShare- ten wynalazek strasznie muli w systemie

Złączono Posta : 11.08.2006 (Pią) 12:54

możn a jeszcze zrobić ctrl+alt+del i zobaczyć obciązenie procesora jaki proces tyak blokuje ale lepiej to robić tym programikiem http://www.sysinternals.com/Utilities/P ... lorer.html