Komputer strasznie wolno działa, pokaz slajdów


(Dawid Winiarczyk) #1

Witam.

Mam problem z moim PC. Działa bardzo niestabilnie. Nie mogę skupić się na grze, bo nie mam stabilnych fps. Czasami tylko. A czasami są spadki do 20 ze 125.

Na tym samym komputerze miałem kiedyś 250 fps stałych. Teraz nie mogę uzyskać 125. Używam w7, lecz na xp też się działy takie cyrki. Więc wątpie że to jest wina po stronie softu, ale bardzo liczę na Waszą pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:09:00, on 2011-07-14

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Users\PC\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe

C:\Program Files (x86)\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Windows\SysWOW64\Ctxfihlp.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Volume Panel\VolPanlu.exe

C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\DeathAdder\razertra.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\DeathAdder\vdDaemon.exe

C:\Windows\SysWOW64\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

C:\Program Files (x86)\DExUS\UAC3\UAC.exe

C:\Program Files (x86)\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\Program Files (x86)\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files (x86)\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files (x86)\Creative\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [F.lux] "C:\Users\PC\Local Settings\Apps\F.lux\flux.exe" /noshow

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3573805769-1659719313-3712142521-1003\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3573805769-1659719313-3712142521-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2010.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Outlook 2010.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=2.0&pass=D98S16G5&id=menu_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=2.0&pass=D98S16G5&id=menu_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=2.0&pass=D98S16G5&id=menu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=2.0&pass=D98S16G5&id=menu_ie_exclude

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=2.0&pass=D98S16G5&id=menu_ie_report

O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15116/CTPID.cab

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - c:\xampp\apache\bin\httpd.exe

O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - FileZilla Project - c:\xampp\FileZillaFTP\FileZillaServer.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: mysql - Unknown owner - c:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: XAMPP Service (XAMPP) - Unknown owner - E:\Program Files (x86)\xampp\service.exe (file missing)


--

End of file - 11043 bytes

(Spandau) #2

HJT już dawno nie używa się do analizy pod kontem infekcji tym bardziej że masz 64 bitowy system Potrzebne logi OTL instrukcja otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Dawid Winiarczyk) #3
OTL Extras logfile created on: 2011-07-15 15:16:36 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.26.1 Folder = C:\Users\PC\Downloads

64bit- Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd


2,00 Gb Total Physical Memory | 0,47 Gb Available Physical Memory | 23,61% Memory free

4,83 Gb Paging File | 2,39 Gb Available in Paging File | 49,47% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 67,38 Gb Total Space | 30,15 Gb Free Space | 44,74% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 83,37 Gb Total Space | 12,51 Gb Free Space | 15,01% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 82,03 Gb Total Space | 10,58 Gb Free Space | 12,90% Space Free | Partition Type: NTFS


Computer Name: PC-KOMPUTER | User Name: PC | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days


[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\]

.html[@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\]

.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)


[HKEY_USERS\S-1-5-21-3573805769-1659719313-3712142521-1000\SOFTWARE\Classes\]

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)


[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\\shell\[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %* File not found

cmdfile [open] -- "%1" %* File not found

comfile [open] -- "%1" %* File not found

exefile [open] -- "%1" %* File not found

helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -requestPending -osint -url "%1" (Mozilla Corporation)

https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -requestPending -osint -url "%1" (Mozilla Corporation)

inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %* File not found

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1" File not found

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l File not found

scrfile [open] -- "%1" /S File not found

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 File not found

Directory [Bridge] -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5\Bridge.exe "%L" (Adobe Systems, Inc.)

Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\\shell\[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [open] -- "%1" %*

comfile [open] -- "%1" %*

cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)

exefile [open] -- "%1" %*

helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -requestPending -osint -url "%1" (Mozilla Corporation)

https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -requestPending -osint -url "%1" (Mozilla Corporation)

inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [Bridge] -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5\Bridge.exe "%L" (Adobe Systems, Inc.)

Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)


[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"cval" = 1


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

"VistaSp1" = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]

"AntiVirusOverride" = 0

"AntiSpywareOverride" = 0

"FirewallOverride" = 0


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]


[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

"EnableFirewall" = 0

"DisableNotifications" = 0


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall" = 0

"DisableNotifications" = 0


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]

"EnableFirewall" = 0

"DisableNotifications" = 0


[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color][color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]


64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{1E9FC118-651D-4934-97BE-E53CAE5C7D45}" = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64

"{33B49B5C-2D04-4B8F-BA1F-D22EB8A627B0}" = ESET Smart Security

"{4569AD91-47F4-4D9E-8FC9-717EC32D7AE1}" = Microsoft_VC80_CRT_x86_x64

"{8557397C-A42D-486F-97B3-A2CBC2372593}" = Microsoft_VC90_ATL_x86_x64

"{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended

"{8E5DA9A6-7A9F-3A6F-BC5C-D6CBCA6A29C7}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack

"{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Professional Plus 2010

"{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{7BC9B5EB-125A-4E9B-97E1-8D85B5E960B8}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0015-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2010

"{90140000-0015-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0016-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2010

"{90140000-0016-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0018-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2010

"{90140000-0018-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0019-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2010

"{90140000-0019-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-001A-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2010

"{90140000-001A-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-001B-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2010

"{90140000-001B-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-001F-0407-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2010

"{90140000-001F-0407-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{70A3169E-288F-454F-A08D-20DF66639B50}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-001F-0409-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2010

"{90140000-001F-0409-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{0242505C-4E90-407F-9299-B5B275F50D86}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-001F-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Polish) 2010

"{90140000-001F-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{329A3D98-9583-4B84-B18B-498E7AB65C43}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-002C-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Polish) 2010

"{90140000-002C-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{BFEB53FA-3044-47FD-BB50-9DCBBEED79EF}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0043-0000-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Office 32-bit Components 2010

"{90140000-0043-0000-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E8B6D35B-0B6F-4DCE-9493-859BF3809A7F}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0043-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared 32-bit MUI (Polish) 2010

"{90140000-0043-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{FF5F6090-64DF-4BF6-BADD-71A64FDA70D2}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-0044-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2010

"{90140000-0044-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-006E-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2010

"{90140000-006E-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{3A96ABFF-5202-47B1-B5A2-DDE76563AF61}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-00A1-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2010

"{90140000-00A1-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{90140000-00BA-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2010

"{90140000-00BA-0415-1000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{E363E2E9-6AE1-4B10-94B6-015819AE201D}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

"{925D058B-564A-443A-B4B2-7E90C6432E55}" = Microsoft_VC80_ATL_x86_x64

"{92A3CA0D-55CD-4C5D-BA95-5C2600C20F26}" = Microsoft_VC90_CRT_x86_x64

"{A472B9E4-0AFF-4F7B-B25D-F64F8E928AAB}" = Microsoft_VC90_MFC_x86_x64

"{A49402DD-2781-3782-B0CF-52BDA349E3F3}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision" = NVIDIA Sterownik 3D Vision 275.33

"{B2FE1952-0186-46c3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel" = Panel sterowania NVIDIA 275.33

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver" = NVIDIA Sterownik graficzny 275.33

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB" = NVIDIA Sterownik kontrolera 3D Vision 275.33

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX" = NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.10.0514

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update" = Aktualizacje NVIDIA 1.3.5

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer" = NVIDIA Install Application

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update" = NVIDIA Update Components

"{C8C1BAD5-54E6-4146-AD07-3A8AD36569C3}" = Microsoft_VC80_MFC_x86_x64

"{DA5E371C-6333-3D8A-93A4-6FD5B20BCC6E}" = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319

"{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

"Microsoft .NET Framework 4 Extended" = Microsoft .NET Framework 4 Extended

"Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended

"Office14.PROPLUS" = Microsoft Office Professional Plus 2010

"TeamSpeak 3 Client" = TeamSpeak 3 Client

"TNod" = TNod User & Password Finder

"WinRAR archiver" = WinRAR 4.00 (64-bitowy)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{033E378E-6AD3-4AD5-BDEB-CBD69B31046C}" = Microsoft_VC90_ATL_x86

"{047B895E-4DBE-426F-8685-FA2391A6607C}" = CookieMaster

"{08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403}" = Microsoft_VC90_CRT_x86

"{0D2DBE8A-43D0-7830-7AE7-CA6C99A832E7}" = Adobe Community Help

"{1170D24F-42B7-40CF-AA1B-6395CE562354}" = Gears of War

"{15FEDA5F-141C-4127-8D7E-B962D1742728}" = Adobe Photoshop CS5

"{196BB40D-1578-3D01-B289-BEFC77A11A1E}" = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319

"{20DEB77C-21D6-4D22-BB47-233E47613D57}" = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

"{24036256-BFDB-4CD3-BE8A-A3D6160F2E16}" = TuneUp Utilities 2011

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216025FF}" = Java(TM) 6 Update 26

"{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}" = HiJackThis

"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

"{55D65D27-C0CD-4375-9021-F3D3D024ED90}_is1" = Minecraft PC Gamer Demo version 1.5

"{635FED5B-2C6D-49BE-87E6-7A6FCD22BC5A}" = Microsoft_VC90_MFC_x86

"{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{7B4A5C13-069F-4AFE-AE57-C497B4E33C7E}" = Call of Duty(R) 2 Patch 1.3

"{804EC265-0837-4694-8324-7D385A08319F}" = Hearts of Iron III

"{888F1505-C2B3-4FDE-835D-36353EBD4754}" = Ubisoft Game Launcher

"{8A15B7D9-908A-4EF9-BA84-5AEDE61743EE}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch

"{92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C}" = Microsoft_VC80_CRT_x86

"{931C37FC-594D-43A9-B10F-A2F2B1F03498}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch

"{99BEB67F-B288-44F5-8B2A-23F5A52FA1AE}_is1" = Universal AntiCheat 3 v1.041 r1

"{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

"{9C916142-C18C-429D-BFED-40094A7E0BEB}" = The Settlers 7 - Droga do królestwa

"{A2422674-F3A7-46F2-8966-EC6B1FBD6EB3}" = Settlers IV - Złota Edycja

"{A2BCA9F1-566C-4805-97D1-7FDC93386723}" = Adobe AIR

"{A78FE97A-C0C8-49CE-89D0-EDD524A17392}" = PDF Settings CS5

"{B9DB4C76-01A4-46D5-8910-F7AA6376DBAF}" = NVIDIA PhysX

"{D0A05794-48C2-4424-A15A-9F20FCFDD374}" = Call of Duty(R) 2

"{D1A19B02-817E-4296-A45B-07853FD74D57}" = Microsoft_VC80_MFC_x86

"{D417C96A-FCC7-4590-A1BB-FAF73F5BC98E}" = GTA San Andreas

"{D92BBB52-82FF-42ED-8A3C-4E062F944AB7}" = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86

"{DD070C1A-30D4-4344-8F67-986468D0A65E}" = TuneUp Utilities Language Pack (pl-PL)

"{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)

"{EB1B8449-CD8F-485B-ADB6-02FBCFE180D3}" = Razer DeathAdder(TM) Mouse

"{EEF985E8-8B36-4230-B174-117A2381C17F}" = LogMeIn Hamachi

"{F0A209B7-7F85-4BDD-8F1F-B98EEAD9E04B}" = Wiedźmin 2

"{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

"Ad Muncher" = Ad Muncher v4.91 Build 32562

"Adobe AIR" = Adobe AIR

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"AIMP3" = AIMP3

"ALchemy" = Creative ALchemy

"AQQ" = WapSter AQQ

"AudioCS" = Creative Audio Control Panel

"chc.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1" = Adobe Community Help

"Console Launcher" = Creative Console Launcher

"Creative AutoMode Switcher" = Creative AutoMode Switcher

"Creative Software AutoUpdate" = Creative Software AutoUpdate

"Creative Sound Blaster Properties x64 Edition" = Creative Sound Blaster Properties x64 Edition

"Creative Volume Panel" = Volume Panel

"DAEMON Tools Lite" = DAEMON Tools Lite

"EW : Cossacks" = EW : Cossacks

"Foxit Reader" = Foxit Reader

"InstallShield_{1170D24F-42B7-40CF-AA1B-6395CE562354}" = Gears of War

"InstallShield_{8A15B7D9-908A-4EF9-BA84-5AEDE61743EE}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch

"InstallShield_{931C37FC-594D-43A9-B10F-A2F2B1F03498}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch

"InstallShield_{D0A05794-48C2-4424-A15A-9F20FCFDD374}" = Call of Duty(R) 2

"InstallShield_{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)

"ipla" = ipla 2.3.1

"KLiteCodecPack_is1" = K-Lite Codec Pack 6.2.0 (Basic)

"KozacyPNW_is1" = Kozacy - Powrót na wojnę

"LogMeIn Hamachi" = LogMeIn Hamachi

"Mozilla Firefox 5.0 (x86 pl)" = Mozilla Firefox 5.0 (x86 pl)

"NapiProjekt_is1" = NapiProjekt 1.0.6.9

"NVIDIA StereoUSB Driver" = NVIDIA 3D Vision Controller Driver

"NVIDIAStereo" = NVIDIA Stereoscopic 3D Driver

"phpDesigner7_is1" = phpDesigner 7 version 7.2.5

"Totalcmd" = Total Commander (Remove or Repair)

"Traffic Giant Gold" = Traffic Giant Gold

"TuneUp Utilities 2011" = TuneUp Utilities 2011

"uTorrent" = µTorrent

"xampp" = XAMPP 1.7.4

"Xfire" = Xfire (remove only)


[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]


[HKEY_USERS\S-1-5-21-3573805769-1659719313-3712142521-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Flux" = F.lux

"Google Chrome" = Google Chrome


[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]


[HKEY_USERS\S-1-5-21-3573805769-1659719313-3712142521-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Flux" = F.lux

"Google Chrome" = Google Chrome


[color=#E56717]========== Last 10 Event Log Errors ==========[/color]


[Application Events]

Error - 2011-07-11 13:27:53 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Program firefox.exe w wersji 5.0.0.4183 zatrzymał interakcję z systemem

 Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji

 dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum

 akcji. Identyfikator procesu: 1ad0 Godzina rozpoczęcia: 01cc3fefc937f45c Godzina zakończenia:

 65 Ścieżka aplikacji: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe Identyfikator

 raportu: 1a6b5178-abe3-11e0-b28a-0018f3fe4b9a  


Error - 2011-07-11 13:51:24 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Program phpDesigner.exe w wersji 7.2.5.10 zatrzymał interakcję z systemem

 Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji

 dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum

 akcji. Identyfikator procesu: 1298 Godzina rozpoczęcia: 01cc3ce3deb33b40 Godzina zakończenia:

 434 Ścieżka aplikacji: C:\Program Files (x86)\phpDesigner 7\phpDesigner.exe Identyfikator

 raportu: 609b7ebf-abe6-11e0-b28a-0018f3fe4b9a  


Error - 2011-07-12 10:20:28 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: iw3mp.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura

 czasowa: 0x4859a219 Nazwa modułu powodującego błąd: AcXtrnal.DLL, wersja: 6.1.7600.16385,

 sygnatura czasowa: 0x4a5bd98a Kod wyjątku: 0xc0000374 Przesunięcie błędu: 0x00008518

Identyfikator

 procesu powodującego błąd: 0x19f0 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:

 0x01cc409dd9b0ae3b Ścieżka aplikacji powodującej błąd: E:\Program Files (x86)\Activision\Call

 of Duty 4 - Modern Warfare\iw3mp.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.DLL

Identyfikator

 raportu: 16dceced-ac92-11e0-b28a-0018f3fe4b9a


Error - 2011-07-12 16:14:06 | Computer Name = PC-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "C:\Program Files (x86)\Common

 Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku

 zasad "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll"

 w wierszu 3. Wartość "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR"

 atrybutu "version" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2011-07-12 16:14:10 | Computer Name = PC-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "c:\program files (x86)\WapSter\wapster

 aqq\System\DelZip179.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad "c:\program

 files (x86)\WapSter\wapster aqq\System\DelZip179.dll" w wierszu 8. Wartość "*" atrybutu

 "language" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2011-07-13 09:01:50 | Computer Name = PC-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "C:\Program Files (x86)\Common

 Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku

 zasad "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll"

 w wierszu 3. Wartość "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR"

 atrybutu "version" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2011-07-13 09:01:53 | Computer Name = PC-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "c:\program files (x86)\WapSter\wapster

 aqq\System\DelZip179.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad "c:\program

 files (x86)\WapSter\wapster aqq\System\DelZip179.dll" w wierszu 8. Wartość "*" atrybutu

 "language" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2011-07-14 08:41:34 | Computer Name = PC-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "C:\Program Files (x86)\Common

 Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku

 zasad "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll"

 w wierszu 3. Wartość "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR"

 atrybutu "version" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2011-07-14 08:41:36 | Computer Name = PC-Komputer | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "c:\program files (x86)\WapSter\wapster

 aqq\System\DelZip179.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad "c:\program

 files (x86)\WapSter\wapster aqq\System\DelZip179.dll" w wierszu 8. Wartość "*" atrybutu

 "language" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2011-07-14 16:03:39 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: ConsoLCu.exe, wersja: 2.61.6.0, 

sygnatura czasowa: 0x4ab193d5 Nazwa modułu powodującego błąd: unknown, wersja: 0.0.0.0,

 sygnatura czasowa: 0x00000000 Kod wyjątku: 0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x45040204

Identyfikator

 procesu powodującego błąd: 0x1dc Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:

 0x01cc42601d1ed708 Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Creative\Console

 Launcher\ConsoLCu.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: unknown Identyfikator raportu:

 5d334c6f-ae54-11e0-b28a-0018f3fe4b9a


[System Events]

Error - 2011-07-08 05:30:27 | Computer Name = PC-Komputer | Source = yukonw7 | ID = 458853

Description = Driver status 1


Error - 2011-07-08 05:30:27 | Computer Name = PC-Komputer | Source = yukonw7 | ID = 458853

Description = Driver status 1


Error - 2011-07-11 04:25:01 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

 z usługi lmhosts.


Error - 2011-07-11 13:05:06 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7030

Description = Usługa LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine jest oznaczona jako usługa

 interakcyjna. System jest jednak skonfigurowany tak, aby nie zezwalać na usługi

 interakcyjne, dlatego ta usługa może nie działać właściwie.


Error - 2011-07-11 13:05:11 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7009

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się

 z usługą LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine.


Error - 2011-07-11 13:05:11 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine z 

powodu następującego błędu: %%1053


Error - 2011-07-13 18:52:58 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

 z usługi Netman.


Error - 2011-07-14 19:14:58 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

 z usługi ShellHWDetection.


Error - 2011-07-15 08:51:37 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

 z usługi ShellHWDetection.


Error - 2011-07-15 08:51:37 | Computer Name = PC-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

 z usługi lmhosts.< End of report >

(Spandau) #4

Powinny powstać dwa raporty To jest log Extras.txt nie podałeś jeszcze loga OTL.txt


(Dawid Winiarczyk) #5

http://wklej.to/sqbVw

http://wklej.to/nPv41


(Spandau) #6

Nie widzę w logu aktywnej infekcji

Wykonaj pełny skan Malwarebytes http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html Jak program coś znajdzie podaj raport na forum


(Dawid Winiarczyk) #7

Niestety, jest czysto.