Komputer strasznie zwolnił


(Jakub Kuc) #1

Komputer strasznie zwolnił. Proszę o sprawdzenie logów.

Wklejki:

http://wklej.org/id/1627454/

http://wklej.org/id/1627450/


(Acorus) #2

Odinstaluj Java 6 Update 31,McAfee Security Scan Plus.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll (McAfee, Inc.)
BHO-x32: Winamp Toolbar Loader - {4accc990-3dc7-4456-a734-5cb4b610a7f5} - C:\Program Files (x86)\Winamp Toolbar\winamppltb.dll No File
Toolbar: HKLM-x32 - Winamp Toolbar - {a0b1221c-a3ff-4f7c-a393-dc63af5301e9} - C:\Program Files (x86)\Winamp Toolbar\winamppltb.dll No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3255084527-2817050619-3262031792-1000 - No Name - {A0B1221C-A3FF-4F7C-A393-DC63AF5301E9} - No File
FF SearchPlugin: C:\Users\Sylwia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76agt9nb.default\searchplugins\winamp-web-search.xml
FF SearchPlugin: C:\Users\Sylwia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76agt9nb.default\searchplugins\wyszukiwarka-aol.xml
FF Extension: Winamp Toolbar - C:\Users\Sylwia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\76agt9nb.default\Extensions\{8b9fe9be-f7dd-451e-ac96-0e568e0ecc10} [2013-06-11]
FF HKU\S-1-5-21-3255084527-2817050619-3262031792-1000\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
FF Extension: McAfee Security Scan Plus - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi [2014-04-04]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh] - No Path
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
S3 huawei_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 huawei_ext_ctrl; system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [X]
S3 huawei_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
2015-02-07 13:24 - 2015-02-07 13:26 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Jakub Kuc) #3

Bardzo dziękuję za pomoc. komputer działa dużo lepiej.


(Agatonster) #4

gemalion

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Jakub Kuc) #5

Przepraszam, tak może być?