Komputer uruchamia się niekompletnie


(Ray12) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 18:37:06, on 2007-11-14 

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe 

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe 

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe 

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe 

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe 

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe 

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe 

C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe 

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Opera\Opera.exe 

D:\stuffs\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0A94B111-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL 

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll 

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll 

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\BitComet\tools\BitCometBHO.dll 

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\hacks\SPYBOT~1\SDHelper.dll (file missing) 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: Viewpoint Toolbar BHO - {A7327C09-B521-4EDB-8509-7D2660C9EC98} - C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Toolbar\3.8.0\ViewBarBHO.dll 

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll 

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll 

O3 - Toolbar: Viewpoint Toolbar - {F8AD5AA5-D966-4667-9DAF-2561D68B2012} - C:\Program Files\Common Files\Viewpoint\Toolbar Runtime\3.8.0\IEViewBar.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "D:\konnekt\konnekt.exe" /autostart 

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\hacks\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe 

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe 

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - D:\progz\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm 

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\progz\DAP\dapextie.htm 

O8 - Extra context menu item: &Stáhnout FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm 

O8 - Extra context menu item: &Stáhnout všechno FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm 

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\progz\DAP\dapextie2.htm 

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm 

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm 

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll 

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe 

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\hacks\SPYBOT~1\SDHelper.dll (file missing) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\hacks\SPYBOT~1\SDHelper.dll (file missing) 

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL 

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll 

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe 

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Unknown owner - D:\Ares\chatServer.exe (file missing) 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe 

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe 

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe 

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE 

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe 

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe 

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing) 

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

Komputer włącza się, ale tylko częściowo..

Kiedy włączam menedżer zadań wygląda to tak:

Brakuje nazwy w 'username', nie działają programy typu gg.

Do tego co jakiś czas wyrzuca monity o wyłączaniu systemu jak w przypadku użycia shutdown -t.


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

usuń wpisy HJT, a folder ręcznie

Daj log z ComboFix


(Ray12) #3
ComboFix 07-11-08.1 - Łukasz Ciesielski 2007-11-14 19:36:57.1 - NTFSx86

(Gutek) #4

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580