Komputer wolno chodzi/czyżby WIRUS?

Komputer bardzo wolno chodzi, po kilkunastu minutach pracy sie zawiesza, zaczyna się od tego, że przeglądarka przestaje chodzić, poźniej nie można otworzyć innych programów, ani plików, nie można też go wyłączyć. Bardzo proszę was o pomoc…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:48:06, on 2006-05-23

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\AGUSIA\Local Settings\Temp\Temporary Directory 6 for hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

F2 - REG:system.ini: Shell=

O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: winapi32.MyBHO - {26C43C19-A1CE-456E-9CBF-77FFB9E92681} - C:\WINDOWS\System32\winapi32.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file)

O2 - BHO: winapi32.MyBHO - {62E2E094-F989-48C6-B947-6E79DA2294F9} - C:\WINDOWS\System32\winapi32.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MereSurfer - {340166BC-786B-401F-96AC-7C8821EFA9CD} - C:\Program Files\MereSurfer 2004 Free\MereSurferF.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {736b5468-bdad-41be-92d0-22ae2ddf7bcb} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Error Nuker] C:\Program Files\Error Nuker\bin\ErrorNuker.exe autostart

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\System32\runsrv32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\System32\susp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O21 - SSODL: DCOM Server - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB8C34} - (no file)

O21 - SSODL: SysTray.Exgl - {636821FC-6F5C-2f1b-B164-E67214F678E2} - (no file)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Unknown owner - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole “fix checked” :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\susp.exe

C:\WINDOWS\System32\runsrv32.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Zrób skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

Dziękuję, wszytskie operacje wykonane :), jest szybszy i jak na razie się nie zawiesza, oto logi:

Już Ok czysto :slight_smile:

Log masz już ok.

Zrób jak napisał Bieniol czyli pobierz Ewido zrób update i przeskanuj :slight_smile: On jest troszkę lepszy niż wersja skanera on-line.

Radzę zainstalować Servicce pack 2 do systemu. Poprawia on trochę bezpieczeństwo.

Możesz zajrzeć: XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych :stuck_out_tongue:

Dziękuję bardzo jeszcze raz:)