Komputer wolno się uruchamia - log z hijackthis


(Szymonknop) #1

http://wklej.org/txt/88fc4d326f


(huber2t) #2

W logu nic nie widze

Pokaż log z Combofix