Komputer wydaje co ok. 15 minut dźwięk

Witam

Mam problem z komputerem. Wydaje on co ok. 15 minut dźwięk. Jest to dźwięk o nazwie Gwiazdka, sygnalizujący błąd jakiegoś programu. Podejrzewam trojana. Proszę o przejrzenie logów z programów SDFix i ComboBox i HijackThis. Logi podałem w takiej kolejności w jakiej były odpalane programy.

SDFix: Version 1.97


Run by kli on 2007-08-11 at 16:47


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\DOCUME~1\kli\USTAWI~1\Temp\axsC7.tmp - Deleted

C:\DOCUME~1\kli\USTAWI~1\Temp\hdyEF.tmp - Deleted
Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Gry\\Battlefield 2\\BF2.exe"="C:\\Gry\\Battlefield 2\\BF2.exe:*:Enabled:Battlefield 2"

"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"


Remaining Files:

---------------


Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


C:\pendrive\PocketCache Trial Version\BackupRestoreBus.dll

C:\Program Files\Autodesk\Autodesk DWF Viewer\_Setupx.dll

C:\Program Files\Autodesk\Autodesk DWF Viewer\Setup.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ESD\DLMCleanup.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\VisualStudio\7.1\vs000223.tmp

C:\Documents and Settings\kli\Moje dokumenty\Piotrka\Ergonomia\~WRL2667.tmp

C:\Internet\Piotrka\Moje dokumenty\Dynamika maszyn\~WRL1579.tmp

C:\StaryDysk\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\VisualStudio\7.1\vs000223.tmp


                 Finished

ComboFix 07-08-09.3 - "kli" 2007-08-11 17:56:43.1 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.590 [GMT 2:00]((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-11 to 2007-08-11 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-08-11 17:55	51,200	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-08-11 16:44

[code] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:36:31, on 2007-08-11 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Creative\SBAudigy LS\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\wincmd\WINCMD32.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy LS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM…\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM…\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM…\Run: [SDTray] “C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe” O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’) O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’) O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’) O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’) O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Backbone Service (BBDemon) - Dassault Systemes - C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Armed Assault Drivers Auto Removal (pr2agmlb) (pr2agmlb) - Bohemia Interactive - C:\WINDOWS\system32\pr2agmlb.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe – End of file - 7121 bytes

Jakiś program zmodyfikował też mi Zone Alarm i ten się już nie uruchamia. Myślałem że to trojan svcipa.exe (znalazłem taki w koszu) i próbowałem się stosować do wskazówek znalezionych w jednym z wątków, ale SDFix zgłasza brak dostępu, zaś jv16PowerTools nie czyści rejestru. Proszę o pomoc. Boję się podłączać komputer do internetu.

Jeśli nie masz żadnego „usuwacza”, to ściągnij OTMoveIt.

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Potem do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Load]


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{0877ecca-bcca-11da-87b0-00304f17a165}]

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.REG >>>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Zrestartuj komputer.

Znasz te powyższe?

To usuwanie pewnie nie usunie Twego problemu, ale mimo wszystko daj potem log z ComboFixa.

.

Wykonałem zalecane kroki, poniżej log z Combox:

Log ok.

Co do tego dźwięku, może coś będzie w podglądzie zdarzeń:

start > uruchom > eventvwr > zakładka system i aplikacja > wpisy na czerwono z tego okresu co 15 minut > dwuklik > to co jest w opisie zaznacz > ctrl + c i do posta wklej ctrl + v.

Dźwięk już przestał się włączać. Nie wiem co pomogło.

Chyba usunięcie tych plików .job, odinstalowanie zonealarma i wyczyszczenie rejestru.

Przejrzałem podgląd zdarzeń > zakładka System i coś co mi najbardziej pasuje do objawów ma taki opis (źródło: W32Time):

Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku źródeł czasu, jednak żadne ze źródeł jest obecnie niedostępne. Przez 14 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem. NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Teraz w ostatnim W32Time mam opis już nie jako błąd lecz informację:

Usługa czasu synchronizuje teraz czas systemowy z czasem źródła czasu time.windows.com (...)

To od synchronizacji czasu z serwerem. Jak odznaczysz synchronizacje w zegarze systemowym to się nie będą pojawiać te wpisy.

Wróciłem z urlopu i dalej słyszę co jakiś czas ten dźwięk. Dzięki sugestii qrczaka13 znalazłem widowajcę, którego jestem pewien na 100 %, choć nie wiem jak to wyłączyć. Otóż po usłyszeniu dźwięku wszedłem w Podgląd zdarzeń / Aplikacja i pod godziną i minutą zobaczyłem taki komunikat.

.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Service work was interrupted due to the following reason(s): USER_INTERRUPT (Mask: 0x04)


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Potem odczekałem ok. 1 godziny i znów słyszałem ten dźwięk. Po sprawdzeniu jak wyżej ujrzałem ten sam komunikat. Da się to jakoś wyłączyć ?