Komputer zacina się


(Deon27) #1

Komputer od załączenia zacina się co 15-30 min.Podczas grania czas potrzebny na zacięcie wynosi od 10-15 min.Czyściłem go ostatnio i wyciągnąłem wentylatorek aby go lepiej przeczyścić podejrzewam że to przez to ale kiedy sparawdzałem chodził normalnie.Już nie wiem sam co robić proszę o pomoc. [-o<

Oto parametry systemu:

Płyta główna MSI 945GCM7-F

Pamięć Good Ram 2GB DDR2-800

Karta Graficzna GF 8500GT 1024D2

Dysk Twardy 320GB

Procesor INTEL Core Duo 2 E4600

Skan z HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:30:10, on 2010-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

J:\WINDOWS\System32\smss.exe

J:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

J:\WINDOWS\system32\services.exe

J:\WINDOWS\system32\lsass.exe

J:\WINDOWS\system32\svchost.exe

J:\WINDOWS\System32\svchost.exe

J:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

J:\WINDOWS\Explorer.EXE

J:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

J:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe

J:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

J:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

J:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

J:\Documents and Settings\MaRtYnA\Dane aplikacji\SystemProc\lsass.exe

J:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

J:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

J:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

J:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

J:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

J:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

J:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

J:\WINDOWS\system32\svchost.exe

J:\DOCUME~1\MaRtYnA\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 4 dla HiJackThis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - J:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - J:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TBPanel] J:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE J:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE J:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "J:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] J:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [RTHDBPL] J:\Documents and Settings\MaRtYnA\Dane aplikacji\SystemProc\lsass.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - J:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - J:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8BF5D4B6-8057-4750-9173-34D64BA4F3AE}: NameServer = 91.203.248.38

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - J:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - J:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - J:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - J:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - J:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Loker 13) #2

Powyłączaj nie potrzebne procesy typu Avast na chwile i powiedz czy nadal się zacina.