Komputer "zamula", niewidoczne USB, skokowy ruch kursora przy ruchu myszką


(MichalMMM) #1

Komputer rodziców zaczął nagle działać wyraźnie wolniej, kursor porusza się skokowo przy poruszaniu myszką, nie widać także żadnego urządzenia podłączonego przez USB. Oto skany:

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1764411/

Addition: http://www.wklej.org/id/1764413/

Shortcut: http://www.wklej.org/id/1764414/


(Atis) #2

Nie widać przyczyny tego problemu.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Skanuj i później Usuń.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dspp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7&q={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dspp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dspp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7
HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7
HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dspp&ts=1422456353&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7&ts=1422456409&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3343713619-2585425975-1503140781-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=395049983_1052450_349E6EF7&ts=1422456409&type=default&q={searchTerms}
FF SearchPlugin: C:\Users\Kazik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\54s3mrli.default\searchplugins\omiga-plus.xml [2015-02-12]
FF SelectedSearchEngine: omiga-plus
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST


(MichalMMM) #3

gdzie mam zapisać ten plik fixlist ? w tym katalogu co FRST czy gdziekolwiek ?


(Acorus) #4

Tam gdzie masz FRST czyli C:\Users\Kazik\Desktop