Komputer zamula


(Pospalbym) #1

proszę o sprawdzenie loga

http://wklej.org/id/175057/


(jessica) #2

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi


(Pospalbym) #3

http://wklej.org/id/175660/


(jessica) #4

Czysto.

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}"=-

Z Menu Notatnika >> Plik >> Zapisz jako >> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >> Zapisz jako > FIX.REG >>

plik uruchom (dwuklik i OK).

W OTL kliknij na przycisk "CleanUp".

Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":

jessi