Komputer zwalnia podczas uruchamiania systemu


(Pp Lao1) #1

Witam.

Mam problem z długo uruchamiającym się systemem. Mam Lapka z Win XP + SP3 (przed zainstalowaniem Service Packa 3 problem również występował). Wygląda to mniej więcej tak: Włączam komputer, do momentu wpisywania hasła jest ok (komp uruchamia się normalnie). Po wpisaniu hasła pojawia się prawie natychmiast pulpit, ładuje się kilka procesów i programów w Trayu, ale w tym momencie system się przyblokowuje, tzn dysk pracuje ale nic się nie dzieje. Muszę odczekać dłuższą chwilę (grubo ponad minutę). Następnie w Trayu pojawia się na chwilę ikonka centrum zabezpieczeń, a nad nią komunikat "Komputer może być zagrożony..." i znika (trwa to może z sekundę). Potem dopiero ładują się pozostałe procesy i programy w Trayu. Dopóki nie załaduje się wszystko niewiele mogę zrobić, bo komputer strasznie zamula :frowning:

Przeszukałem już różne fora i tematy, nawet wszechwiedzący Google :wink: nie wie co jest. Próbowałem na różne sposoby przyspieszać pracę komputera, korzystałem z różnych porad.. dalej nic. Skanowałem komputer różnymi antywirami, antyspyware'ami (itp) i dalej nic. Wszystkie urządzenia w menedżerze urządzeń wyglądają na prawidłowo zainstalowane. Mimo to cały czas komputer przy uruchamianiu przyblokowuje się..

Zauważyłem w BootLogu XP, że niektóre procesy uruchamiają się nawet po ok 100 sek., ale nie wiem dlaczego i czy tak powinno być. Proszę o pomoc..

Komputer:

Laptop Asus

System: Widows XP Home Edition (oryginalny!) + SP3

Procesor: AMD Athlon X@ Dual-Core QL-62

RAM: 2 GB

Karta Graf.: ATI Mobility Radeon HD 3470 + ATI Radeon HD 3200

=================================================================================

HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:04:46, on 2009-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax3.6\GtDetectSc.exe

C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax3.6\GtFlashSwitch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\AsGHost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Greatis\BootLog XP\BootLogXP.exe

C:\Program Files\Greatis\BootLog XP\BootDiagram.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.3.2.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ASUS Security Protect Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\ItIEAddIn.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATKHOTKEY] "C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe"

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [ATKOSD2] "C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\ASUSSE~1\ASUSSE~1\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\ASUS Security Center\ASUS Security Protect Manager\Bin\ASWLNPkg.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: GtDetectSc Service (GtDetectSc) - OptionNV - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax3.6\GtDetectSc.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch Service (GtFlashSwitch) - Option - C:\Program Files\iPlus\Drivers\driver2k\GTMax3.6\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - C:\Documents and Settings\User\Pulpit\Ania1.jpg

--

End of file - 8630 bytes

=================================================================================

BootLog XP

(Sporo procesów uruchamia się przez ponad 90 sekund :confused: )

bootlogxp.png

=================================================================================

Pomocyyy !!


(matmaxalez) #2

Moze poprostu za duzo programow naraz sie wlacza przy uruchamianiu? wpisz w starcie msconfig i zakladka uruchaianie odznacz nie potrzebne a moze bedzie dzialal lepiej i sprawnej, jak nie to zostaje formata robic :slight_smile:


(Pp Lao1) #3

W msconfig na zakładce Uruchamianie mam tylko 6 wpisów.. to chyba nie za wiele ?? Czy to możliwe, że te 6 programów wywołuje tak dużo procesów na raz, że komputer się przyblokowuje ?? Chciałbym uniknąć formata, ale chyba się nie da :confused:


(matmaxalez) #4

ja to mam tylko 2 ... i mi raz dwa sie wlacza


(Pp Lao1) #5

hmm.. ok. Popróbuje coś jeszcze wykombinować. Dzięki. Pozdrawiam.


(gumis112211) #6

ja w msconfig mam ze 20/... zostawiłem aktywnych z 10 ale mi nie zamula, może antywir ci muli kompa


(Piotr Kluzowicz) #7

Jeśli jeszcze tego nie próbowałeś to spróbuj:

  1. Defragmentacja dysku.

  2. Program BootVis http://www.dobreprogramy.pl/BootVis-Too ... 11479.html


(Pp Lao1) #8

Przepraszam wszystkich zainteresowanych, że odpisuję dopiero teraz..

ZNALAZŁEM rozwiązanie mojego problemu.. dopiero.. Wszystkie powyższe metody są na pewno skuteczne w określonych przypadkach, lecz u mnie nie zadziałały.

Wczoraj trafiłem na teorię, że winą zbyt długiego uruchamiania się komputera jest oprogramowanie HP do drukarek.. hmm.. Mam zainstalowaną drukarkę HP DeskJet F2200 series i całe oprogramowanie firmowe dołączone do drukarki z płytą. Odinstalowałem wszystko, a zainstalowałem tylko (i wyłącznie) sterowniki.. ŻADNYCH dodatkowych programów HP do obsługi drukowania, edycji materiału drukowanego itp. itd. NIE instalowałem..

..Nadszedł czas próby.. restart kompa i................ czas uruchamiania zredukowany o jakieś 60% (ze stoperem w ręku :wink: ) Sukcesss, Drukarka działa, laptop uruchamia się szybko :smiley: .."i wszyszczy szczerzą się z radoszci" :wink:

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc