Komputer zwolnił

mam podobny problem,z tym ze wolny internet jest spowodowany zawieszajacym sie systemem:dodaja ze jestem poczatkujacy i nie mam wprawy w usuwaniu wirusow

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:18:45, on 2007-11-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CacheBoost\cbsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\INSTALKI\HijackThis.exe

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [sDTray] “C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe”

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9A407AD1-DCBF-426E-A7A8-805241AFC62A}: NameServer = 62.94.0.42 62.94.0.41

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: CacheBoost Performance Optimizer and Tuner Service (CacheBoost Service) - Systweak India - C:\Program Files\CacheBoost\cbsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe

Wpis ^^ zafixuj.

Czyli: Hijackthis -> Do a system scan only -> ptaszkujesz wpis -> Fix Checked -> Nowy log wklejasz tutaj (albo na http://www.wklej.org )

Przy okazji daj log z combofix (temat przyklejony w tym dziale)