Komputer zwolnił


(Windowsvista7) #1

Komputer mi zwolnił proszę o sprawdzenie loga

http://wklej.org/id/498608/

http://wklej.org/id/498609/