Komu by się chciało sprawdzić mojego loga? :D :D


(J I L L) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:40:58, on 05-03-16

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

D:\HP\HP SOFTWARE UPDATE\HPWUSCHD2.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\MYPORTAL\AKUKU\AKUKU.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

D:\HP\DIGITAL IMAGING\BIN\HPQTRA08.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZIPM12.EXE

D:\HP\DIGITAL IMAGING\BIN\HPQGALRY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.71.4:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\DEFWATCH.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\RTVSCN95.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRAM FILES\MYPORTAL\AKUKU\Akuku.exe

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 212.51.202.99

(Xiao19) #2

za 5 zl sprawdze

konto chcesz to ci podam

platne przelewem

pasuje

a tak serio do wywalenia masz to

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm


(J I L L) #3

Dzęki wielkie :smiley:

Aha, ale jedno (O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm) jakoś nie chce wyjść... Kasuję i kasuję, a cały czas jest :expressionless: No ale i tak wielkie dzienx ( zreszta, my sieradzanie się musimy trzymać razem :smiley: :smiley: )


(boczi) #4

Zrób tak, odinstaluj IrfanView i zainstaluj na nowo, ale patrz przy instalacji, jakie komponenty zaznaczasz do instalowania. Nie instaluj skladników eBay. To kosmetyka.


(Magik) #5

Co prawda nie jestem z Sieradza, ale i tak ci podpowiem :slight_smile:

To

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

możesz usunąć na dwa sposoby:

  1. Odinstaluj IrfanView, zainstaluj ponownie, zaznaczając podczas instalacji, żeby nie instalował Ebay.

  2. Wejdź w Opcje=>Ustawienia=>Różne 3.

Tam jest opcja dodawania/usuwania Ebay.

Co do sposobu drugiego, to wyczytałem to w pomocy IrfanView. Ale u mnie nie ma tej opcji, być może dlatego, że nie instalowałem Ebay.


(J I L L) #6

Dzieki wielkie , gdyby nie programy z vortalu+porady z forum to bym cieniuuutko piszczała :smiley: Niestety,Magik, ta druga opcje usuwa tylko IKONKI z paska narzędzi, ale co tam, przeinstaluje sobie Irfan View 8)

THNX :smiley: :smiley: