Komunikat błędu w dzienniku zdarzeń o identyf 32 i 59


(Pddudek) #1

Proszę o pomoc w dzienniku zdarzeń system generuje mi komunikaty, które zamieszczam ponizej. Dzieje się tak za każdym razem gdy uruchamiam program dołączony do aparatu Canon A630 o nazwie Zoombrowser EX. Co może być tego przyczyną ? Nie wiem czy nie stało się tak po wgraniu upgraidu ze strony canona bo kolega go nie instalował i nie ma tego problemu tak czy inacze nie powinien wystąpić żaden błąd:

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: SideBySide

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 32

Data: 2007-05-21

Godzina: 16:34:13

Użytkownik: Brak

Komputer: PIETREK

Opis:

Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC80.MFCLOC; ostatni błąd: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemi

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: SideBySide

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 59

Data: 2007-05-21

Godzina: 16:34:13

Użytkownik: Brak

Komputer: PIETREK

Opis:

Generate Activation Context nie powiodło się dla C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program\MFC80U.DLL. Odpowiedni komunikat o błędzie: Operacja ukończona pomyślnie.

.


(adpawl) #2

Zobacz, może instalacja tego pomoże :roll:


(Pddudek) #3

Dzięki pomogło w 100%