Komunikat Kerio


(Mami Mami) #1

Przy uruchomienie Kerio wyrzuca mi nst komunikat

„Numer telefoniczny albo adres hosta połączenia VPN mógł zostać sfałszowany przez jakiś komponent ActiveX. Te komponenty są w stanie zmienić informację o połączeniu do niepowołanych celów. Zmiany te zostały zrobione bez twojej zgody.

Numer telefonu: P0,35. Urządzenie: Neostrada TP.”

Czy mam wyrazić zgodę na połaczenie czy nie. Oraz co zrobić żeby ten komuniakt już się nie pokazywał.

Dzięki


(Jablek 88) #2

Daj log z hijacka________ Ja bym się nie zgodził 8)


(Mami Mami) #3

Sorrki ale nie wiem o co Ci chodzi.


(system) #4

Chodzi o to:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 3509#83509


(Mami Mami) #5

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:56:31, on 05-01-04

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB07.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\NEWS\NEWSUPD.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SHAREDLL\CTNOTIFY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ANTYDIALER TP\ANTYDIALERTP.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SHAREDLL\MEDIADET.EXE

C:\PROGRAM FILES\ADMILLI SERVICE\ADMILLISERV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ADMILLI SERVICE\ADMILLIKEEP.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\DOWNLOAD\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [Admilli Service] C:\PROGRAM FILES\ADMILLI SERVICE\ADMILLISERV.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [OfficeTuneUp] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\otuneup.exe" -B

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/CDTIn ... e-c282.cab


(Jablek 88) #6

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/CDTIn ... e-c282.cab

kosz 8)


(Mami Mami) #7

oki zrobione i zainstalowałem antydialera. Teraz on wyrzuca mi numer 0,35 jako próbę podłaczenia. Nie wiem czy wpisać mu ten numer jako bezpieczny bo wcześniej miałem *.

Log obecny

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 20:49:02, on 05-01-04

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB07.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\NEWS\NEWSUPD.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SHAREDLL\CTNOTIFY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\PROGRAM FILES\ANTYDIALER TP\ANTYDIALERTP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ADMILLI SERVICE\ADMILLISERV.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ADMILLI SERVICE\ADMILLIKEEP.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SHAREDLL\MEDIADET.EXE

C:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\DOWNLOAD\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [Admilli Service] C:\PROGRAM FILES\ADMILLI SERVICE\ADMILLISERV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Cancel) #8

Log ok. Ale mam jedno pytanie: po co Ci przy neostradzie antydialer :?:


(system) #9

Widocznie to jakiś nawyk z czasów kiedy używał modemu :slight_smile: