Komunikat mysvcc i dużo działających programów +log


(Havok) #1

Witam!

Od jakiegoś czasu irytuje mnie pojawianie się na "dzień dobry" przy uruchamianiu komputera tego typu informacji:

logag7.th.jpg

Jako, że jestem zielony, jeśli chodzi o zabezpieczanie komputera, pytanie co z tym mogę zrobić?

Hijackthis wypluł coś takiego:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:07:17, on 2007-04-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\grpnvwyfz.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\mysvcc.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\helpsys.exe

C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\grpnvwyfz.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Documents and Settings\1\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\Torrent101\TorrentManager.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Winsockett] grpnvwyfz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [sck12] C:\WINDOWS\system32\helpsys.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysms] C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VaCtrl] C:\Program Files\VoiceAge\Common\VaCtrl.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Winsockett] grpnvwyfz.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sck12] C:\WINDOWS\system32\helpsys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysms] C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1174322067500

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

Poza tym zauważyłem, że jakoś tak dużo mam uruchomionych programów i nie wiem, czy one wszystkie są OK, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wygląda to tak:

log2uk6.th.jpg

Aha, przed zrobieniem zdjęcia tych procesów uruchomiłem Windows Worms Doors Cleaner i zaznaczyłem wszystko czerwone na zielone, po czym zrestartowałem komputer.

Co dalej?


(adam9870) #2

Pliki usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.


(Havok) #3

Nie jestem w stanie ani wizualnie, ani przez wyszukiwarkę z włączonym trybem wyszukiwania w plikach systemowych odnaleźć plików helpsys.exe i sysem.exe . Wiersz poleceń też ich nie wyłapuje (przez komendę del). Logi obecnie wyglądają tak (ten pierwszy komunikat już się nie pojawia):


(adam9870) #4

Ściągnij program KillBox, zaznacz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\helpsys.exe

C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

Po wklejeniu każdej ścieżki z osobna kliknij na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgódź się na restart.

Usuń wpisy HJT.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Po wykonaniu wklej nowe logi.


(Havok) #5

Niewiele nowego...

Przeprowadzenie powyższej próby raz jeszcze owocuje informacją wyświetlaną przez Killbox:

"PendingFileRenameOperations Registry Data has been Removed by External Process!"


(adam9870) #6

Usuń wpisy HJT.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Proponuję przeczyścić rejestr ponieważ masz kilka pustych kluczy, opis.

Po wykonaniu możesz wkleić nowe logi.


(Havok) #7

OK, jak to wygląda teraz?


(adam9870) #8

Już jest Ok.

Proponuję zainstalować dodatek Service Pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo w systemie, dodaje nową funkcjonalność etc. Możesz go pobrać stąd:

:arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=35&id=795

Kosmetyka:

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w.

Jeśli QuickTime nie jest Ci bardzo potrzebny to zastąp go QuickTime Alternative.

W opcjach komunikatorów możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie są Ci potrzebne.

Start => programy => autostart => kasacja z prawokliku.

Dodatkowo przejrzyj Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.