Komunikat, odliczanie = restart. Log

Witam, od kilku godzin komputer zaczął się restartować po wyświetleniu komunikatu podobnego do tego z prawej:

http://www.olesno.pl/~pablo/xp/

Myslalem, że to ten wirus, ale skanowałem i nod32 nic nie znalazł ;/

Może jest coś w logu:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:53:09, on 2009-10-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ecls.exe

E:\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsmx.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=D:\WINDOWS\system32\userinit.exe,D:\WINDOWS\system32\sdra64.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25cee8ec-5730-41bc-8b58-22ddc8ab8c20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {f5cc7f02-6f4e-4462-b5b1-394a57fd3e0d} - D:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {2F7DB8D7-9BE7-4666-901E-F380555BCAC7} - D:\Program Files\Russkij Translator\InternetTranslatorRusPol.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] D:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] D:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] D:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [V0220Mon.exe] D:\WINDOWS\V0220Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Connection Wizard Setup Tool] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwsetup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "D:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "D:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "D:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - Startup: ikowin32.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &winamp search - D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {94C70A96-012C-4171-98FC-C1971511F20D} - D:\Program Files\Russkij Translator\InternetTranslatorRusPol.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @D:\Program Files\Russkij Translator\InternetTranslatorRusPol.dll,-103 - {94C70A96-012C-4171-98FC-C1971511F20D} - D:\Program Files\Russkij Translator\InternetTranslatorRusPol.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{759D9D2E-BAD6-4BD1-A5CC-A79321FD167D}: NameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: Usługa bramy warstwy aplikacji (ALG) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - %fystemRoot%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (ehttpsrv) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - %fystemroot%\system32\svchost.exe (file missing)

http://forum.pcformat.pl/thread-182590.html

tu cos do naprawy problemu

A do tego logi OTL, GMER i System Repair Engineer

Morfeusz5_5 , Logi wklejasz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org,

a w poście dajesz tylko link

T zapewne Sasser albo Blaster o ich odmiany.

Najważniejsze:

Start -> Uruchom -> shutdown -a

a potem uleczyć.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2354406c-c5b6-44ac-9532-3de40f69c074&displaylang=pl łatka do blaster

http://www.programosy.pl/program,symatec-w32-blaster-worm-fix-tool.html Narzędzie do usuwania Blaster

http://forum.overclockers.pl/showthread.php?p=38098 Tutaj znajduje się narzędzie do usuwania sasser oraz łatka :wink:

Czyli najpierw pobrać łatki potem narzędzia…usunąć robaki i zainstalować powyższe łatki

Pozdrawiam :slight_smile: