Komunikat "Odśwież program Firefox" - jak wyłączyć?


(Lysolus) #1

Jak w temacie. Jak wyłączyć ten oto komunikat na dobre? Nie chce usuwać dodatków i jestem w pełni świadom, że zwalniają one przeglądarkę, a ten komunikat tylko denerwuje i zajmuje miejsce.