Komunikat przy starcie systemu


(Hitman42) #1

Mam XP. Kiedy włanczam system wyskakuje okienko:

coto7oh.jpg


(JNJN) #2

Z uruchom komenda msconfig i uruchamianie i odptasz to services.exe

z tej podanej lokalizacji i OK,restart kompa i zobacz.

Jak tam szkodniki.

Opróźnij kosz,Tempy i inne śmietniki.


As.


(Marsmo) #3

Folder " recycler" (nie mylić z systemowym koszem recycled), to pewnie kosz

od Norton System Works, gdzie są przechowywane skasowane, lecz dalej chronione

pliki Nortona do ewentualnego odzysku Problemy z istnieniem tego kosza istnieją

nawet po deinstalce Nortona (a nawet dokładnie wtedy, bo nie można znaleźć ścieżki,

skoro Norton już nie istnieje).

Można wejść w tryb awaryjny i następnie:

uruchom> cmd.exe > RD /S /Q C:\RECYCLER

komendę wrzucamy kolejno dla każdej partycji. Należy

pamiętać o odpowiednich spacjach w komendzie.

W przypadku niepowodzenia można spróbować komendy:

RD /S /Q \?\C:\RECYCLER\NPROTECT


Uzupełniono o

Asterisk