Komunikat- "You Have a securiry problem"

Często wyskakuje mi okienko spyware alert i windows security alert.

Nie mam dostępu do menadzera zadan, oto moje logi.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:10:53, on 2007-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\HTV\HTV.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Xsardas\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: Knight Online Toolbar Helper - {9D006D63-579B-4D77-9C12-15623661ADDA} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {F4CF814F-970F-405D-A42C-0CE06EB97373} - C:\WINDOWS\mxduo.dll

O3 - Toolbar: Knight Online Toolbar - {E7D38ED4-2933-43B8-B0B9-52D11CE9CA10} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [system32GHEL Agent] C:\WINDOWS\system32GHEL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [system32FWDL Agent] C:\WINDOWS\system32FWDL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [system32HUTQ Agent] C:\WINDOWS\system32HUTQ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\Windows\system32\.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: CiDial 2.3.lnk = C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A499593B-B1F3-4F15-9FA6-688AB26FA057}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: wmphost - {C697DA99-00F5-482F-9787-66BCAB31E932} - C:\WINDOWS\wmphost.dll

O21 - SSODL: wmpdev - {060303F7-27AB-45D3-A4C0-95B5A754EEE1} - C:\WINDOWS\wmpdev.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

radom_boss

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Użyj ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

Potem te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Nie znam tych powyższych, ale na 99,9% są do usunięcia.

Nie podaję usunięcia, bo nie wiem, czy w logu Hijacka nie nastąpiło przekłamanie.

Jest np: system32HUTQ Agent - a może jest tak: system32\HUTQ Agent?

Może w logu ComboFixa się wyjaśni i wtedy to usuniemy.

Tak więc daj log z Hijacka i log z ComboFixa.

jessi

Skan z combofix’a http://wklej.org/id/fc88d26c32

Skan z hijack’a http://wklej.org/id/e7e08aef11

nie znalazem podczas fixowania w hijack tego wpisu.

Twoje? :slight_smile:

Z logu ComboFixa wynika, że to są puste, bezplikowe wpisy, więc je sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Niestety, ta nowa wersja ComboFixa nie usunęła tego.

Tak więc musisz zastosować SmitfraudFix.

Użyj go z opcji nr 2 czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Usuń też ręcznie wszystkie “C:\FOUND.004” i podobne.

Jeśli nie będą widoczne, to najpierw usuń atrybuty ochronne:

>>Start>>Panel Sterowania>>Opcje Folderów>>Widok>>usuń zaznaczenie przy “Ukryj chronione pliki systemowe”>

>zaznacz przy “Pokaż ukryte pliki”>>Zastosuj>>OK.

Te dwa pliki sprawdź na http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

Potem podaj wynik i daj logi z Hijacka i ComboFixa.

jessi

Te 2 pliki są czyste.

Log z combo’fixa http://www.wklej.org/id/0ab64b5629

Log z hijack’a http://www.wklej.org/id/a3c76611c3

Jest czyst o. :slight_smile: :slight_smile:

Widzę, że te “Foundy” nie zostały usunięte, ale to Twoja sprawa - jak lubisz mieć zbędne rzeczy na komputerze…

jessi

Mam ponownie problem ale nie na moim kompie.

wyskakuje multum błędów.

system performance monitoring

system alert

itp itd

Oto logi z HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:37:55, on 2007-10-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmntr.exe

C:\Program Files\Video Add-on Setup\icthis.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Video Add-on Setup\icmntr.exe

C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmm.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {CFE15135-C591-4000-A55E-A50E5F9F82BC} - C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmdl.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AntiSpywareShield] C:\Program Files\AntiSpywareShield\AntiSpywareShield.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [start] C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmntr.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\Video Add-on Setup\icthis.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9280CE77-77C9-4969-A31D-B4261190B6D3}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: armillifer - {e1adb94e-0dc6-487c-b274-981bee6301a1} - C:\WINDOWS\system32\siiyal.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE


--

End of file - 6075 bytes

Najpierw użyj -->SmitfraudFix.

Użyj go z opcji “Clean”, czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

Niestety, SmitfraudFix nie usunie chyba wszystkiego - sprawdziłam przed chwilą moduł usuwający SmitfraudFixa i jeszcze nie ma w nim całości tej infekcji.

Trzeba będzie spróbować inaczej.

Ściągnij -->ComboFix.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmntr.exe 

C:\Program Files\Video Add-on Setup\icthis.exe

C:\Program Files\Video Add-on Setup\isfmm.exe

C:\Program Files\AntiSpywareShield\AntiSpywareShield.exe

C:\WINDOWS\system32\siiyal.dll


Folder::

C:\Program Files\Video Add-on Setup

C:\Program Files\AntiSpywareShield


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]

"{e1adb94e-0dc6-487c-b274-981bee6301a1}"=-

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Potem:

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku (jeśli jeszcze będą):

Hijackscan(Do a system scan only)zaznacz je Fix checked.

Daj tu:

  1. raport SmitfraudFixa

  2. log z ComboFixa.

jessi

jessica można użyć tego (prawdopodobnie usunie wszystko):

tego

raquo

http://www.wklej.org/id/ad94995206 SmitFraudFix

http://www.wklej.org/id/6254609388 Combofix

Raport SmitfraudFixa jest niecały, nie widać więc w nim, czy coś w ogóle usuwał.

Ale z logu ComboFixa wynika, że wszystko powinno być już OK. :slight_smile:

Usuń ręcznie ten i podobne zbędne “Foundy” (masz ich już 60!).

To wszystko z mojej strony. :slight_smile:

jessi