Komunikat - zły obraz

Po włączeniu mojego kompa pojawia się taki komunikat :Aplikacja lub biblioteka DLL C:/WINDOWS/ system 32/xlibgfl254. dll nie jest poprawnym obrazem systemu Windows NT.Sprawdź to z dyskietką instalacyjną.

Proszę o pomoc, co robić? Jestem laikiem komputerowym -proszę o dokładną instrukcję działania.

Wklej Logi HJT i SR i czekaj na sprawdzenie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:12:42, on 2007-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\ET5\et5tray.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\Grzegorz\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.vobis.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\ET5\et5tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [links] links.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gwiz] C:\WINDOWS\system32\ntsystem.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.vobis.pl/

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A2E26FA5-883C-42FE-8D6B-DFFB29786CD2}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

chyba masz wirusa - O4 - HKLM…\Run: [gwiz] C:\WINDOWS\system32\ntsystem.exe

kliknij prawym na tym pliku i właściwości - wersja - jeśli nie będzie zadnych informacji to na pewno wirus, poszukaj także dll z komunikatu

i jeśli będzie usuń

ntsystem może mieć wpisy w kluczach rejestru

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Nt System Protocol = “ntsystem.exe”

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Nt System Protocol = “ntsystem.exe”

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Nt System Protocol = “ntsystem.exe”

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Nt System Protocol = “ntsystem.exe”

wpis 04 z loga jest w

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

jeśli będziesz miał problemy z ręcznym usunięciem możesz uzyć skanera z tej strony http://www3.ca.com/securityadvisor/viru … x?ID=47332 - najpierw ściągnij signature files, potem scan for viruses i cleaning utilities

ciekawe, dlaczego twój symantec go przegapił? spróbuj może użyć skanowania przed rozruchem

ps. sprawdż, czy przypadkiem nie masz też takiego pliku- ntoskrnl.dll

(w system32 lub windows) - jeśli będzie usuń

gdybyś usuwał je ręcznie to w trybie awaryjnym!

ps2. obie dll mogą być wpisane w kluczu

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify

poza tym mogą być ukryte, trzeba w opcje folderów zaznaczyć pokaż

ukryte pliki