Komunikaty po uruchomieniu

Po uruchomieniu wyskakują komunikaty.

46999komunikat1.jpg

87077komunikaty.jpg

http://wklej.org/id/1223c3f617

Nie mogę pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Mogę tylko napisac, że po przeinstalowaniu Windows, tych komunikatów nie będzie.

start >> uruchom >> cmd

sc stop TestHandler

sc delete TestHandler

wpisy

F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\WACICI~1\AppData\Local\Temp\khhec.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\WACICI~1\AppData\Local\Temp\ljhff.dll,#1

O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\WACICI~1\AppData\Local\Temp\khhec.dll,c

O4 - HKCU\..\Run: [02207aa9] rundll32.exe "C:\Users\WACICI~1\AppData\Local\Temp\elwjhypq.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [MS Juan] rundll32 "C:\Users\WACICI~1\AppData\Local\Temp\crcidmpa.dll",run

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

usuń HijackThisem >> Fix checked

:slight_smile: