Komunikaty przy uruchomieniu kompa

Proszę o pomoc!

po uruchomieniu kompa mam to:

C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL

co robić?

Daj log HijackThis.

ale ja jestem totalnym lajkonikiem w tej dziedzinie.

może jakieś pytanie pomocnicze :-]

z góry dziękuję.

tutaj

dzięki.

Złączono Posta : 14.08.2006 (Pon) 10:05

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:02:38, on 2006-08-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ACS.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe

C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe

C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe

C:\Program Files\Atheros\ACU.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Fujitsu\fjdvrupd\fjdvrupd.exe

C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Programs\coreldrw.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.computers.us.fujitsu.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.computers.us.fujitsu.com/

O2 - BHO: My Search BHO - {014DA6C1-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [indicatorUtility] C:\Program Files\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadFujitsuQuickTouch] C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadBtnHnd] C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACU] “C:\Program Files\Atheros\ACU.exe” -nogui

O4 - HKLM…\Run: [DisableWinXPWZCS] C:\Program Files\Atheros\DisableWinXPWZCS.exe

O4 - HKLM…\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [FJUPDNV_Chitose] C:\Program Files\Fujitsu\fjdvrupd\fjdvrupd.exe

O4 - HKLM…\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3

O4 - HKLM…\Run: [iPlusManager] “C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe”

O4 - HKLM…\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [ZipGenius Clean] “C:\WINDOWS\zg.exe” -cleantemp

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKCU…\Run: [FreeRAM XP] “C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe” -win

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.computers.us.fujitsu.com/

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ACS.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

Ściągnij LSP-Fix>>>uruchom>>>zaznacz “I know what im doing” , przenieś(jeśli będzie) newdotnet*_**.dll do okienka “REMOVE” i kliknij Finish

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

jest tylko to:

mswsock.dll

winrnr.dll

rsvpsp.dll

to zostaw, zrób to co napisałem i wklej nowego loga

próbuję!

dzięki

Złączono Posta : 14.08.2006 (Pon) 13:35

“Silent Runners.vbs”, revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“MSMSGS” = ““C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background” [MS]

“ctfmon.exe” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

“Google Desktop Search” = ““C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup” [null data]

“FreeRAM XP” = ““C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe” -win” ["YourWare Solutions "]

“Gadu-Gadu” = ““C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray” [“Gadu-Gadu Sp. z oo”]

“Skype” = ““C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized” [“Skype Technologies S.A.”]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SiSUSBRG” = “C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe” [“Silicon Integrated Systems Corp.”]

“ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”]

“AGRSMMSG” = “AGRSMMSG.exe” [“Agere Systems”]

“Apoint” = “C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe” [“Alps Electric Co., Ltd.”]

“IndicatorUtility” = “C:\Program Files\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“LoadFujitsuQuickTouch” = “C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“LoadBtnHnd” = “C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“ACU” = ““C:\Program Files\Atheros\ACU.exe” -nogui” [“Atheros Communications, Inc.”]

“DisableWinXPWZCS” = “C:\Program Files\Atheros\DisableWinXPWZCS.exe” [empty string]

“dla” = “C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe” [“Sonic Solutions”]

“FJUPDNV_Chitose” = “C:\Program Files\Fujitsu\fjdvrupd\fjdvrupd.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“AQ3HelperStartUp” = “C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3” [file not found]

“iPlusManager” = ““C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe”” [null data]

“{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}” = “C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe” [“Google Inc.”]

“Picasa Media Detector” = “C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe” [“Google Inc.”]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

“TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”]

“QuickTime Task” = ““C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime” [“Apple Computer, Inc.”]

New.net Startup” = “rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s” [MS]

“WinampAgent” = “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{014DA6C1-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10}(Default) = “My Search BHO”

-> {HKLM…CLSID} = “My Search BHO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL” [file not found]

{04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554}(Default) = “MyWay Search Assistant BHO”

-> {HKLM…CLSID} = “MyWay Search Assistant BHO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL” [“My Way”]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx” [empty string]

{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “DriveLetterAccess”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll” [“Sonic Solutions”]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Google Toolbar Helper”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Display Panning CPL Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “Display Panning CPL Extension”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “HyperTerminal Icon Ext”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}” = “RecordNow! SendToExt”

-> {HKLM…CLSID} = “RecordNow! SendToExt”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll” [null data]

“{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}” = “DriveLetterAccess”

-> {HKLM…CLSID} = “DriveLetterAccess”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll” [“Sonic Solutions”]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Outlook Custom Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}” = “Universal Plug and Play Devices”

-> {HKLM…CLSID} = “Universal Plug and Play Devices”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll” [MS]

“{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}” = “Shell Search Band”

-> {HKLM…CLSID} = “Shell Search Band”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\browseui.dll” [MS]

“{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}” = “ZipGenius Shell Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

“{2E5AC2E0-406D-11D4-86B3-FA5861508E25}” = “ZipGenius Zip InfoTip”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip InfoTip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

“{310A0C95-EA11-42AE-A8E4-53E69E650310}” = “ZipGenius Drop handler”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius Drop handler”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\DROPHA~1.DLL” [“M.Dev Software”]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{08AB18D7-ACFB-4B59-93BA-81BBEE32D401}” = “Xentient.Thumbs”

-> {HKLM…CLSID} = “Extractor Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Xentient\Thumbnails\thumbs.dll” [“Xentient”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = “WgaLogon.dll” [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

VersionsMenu(Default) = “{03170921-4754-11cf-AB9A-00C0F00683EB}”

-> {HKLM…CLSID} = “Corel Versions”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Corel\shared\Versions\CVersion.dll” [null data]

ZipGenius(Default) = “{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ZipGenius(Default) = “{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

VersionsMenu(Default) = “{03170921-4754-11cf-AB9A-00C0F00683EB}”

-> {HKLM…CLSID} = “Corel Versions”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Corel\shared\Versions\CVersion.dll” [null data]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Pictures\Prace z programu Picasa\picasabackground.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr” [“ALWIL Software”]

Startup items in “Owner” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

“Microsoft Office” -> shortcut to: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l” [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll [null data], 01 - 02, 08

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 03 - 05, 09 - 28

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 06 - 07

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}” = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Miscellaneous IE Hijack Points


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to “Reset Web Settings”)

Added lines (compared with English-language version):

Missing lines (compared with English-language version):

strings: 1 line

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Atheros Configuration Service, ACS, “C:\WINDOWS\system32\ACS.exe” [null data]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

C-DillaSrv, C-DillaSrv, “C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE” [“C-Dilla Ltd”]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = “FXSMON.DLL” [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 63 seconds.

  • The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

took 12 seconds.

---------- (total run time: 100 seconds)

Złączono Posta : 15.08.2006 (Wto) 16:46

“Silent Runners.vbs”, revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“MSMSGS” = ““C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background” [MS]

“ctfmon.exe” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

“Google Desktop Search” = ““C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup” [null data]

“FreeRAM XP” = ““C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe” -win” ["YourWare Solutions "]

“Gadu-Gadu” = ““C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray” [“Gadu-Gadu Sp. z oo”]

“Skype” = ““C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized” [“Skype Technologies S.A.”]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SiSUSBRG” = “C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe” [“Silicon Integrated Systems Corp.”]

“ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”]

“AGRSMMSG” = “AGRSMMSG.exe” [“Agere Systems”]

“Apoint” = “C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe” [“Alps Electric Co., Ltd.”]

“IndicatorUtility” = “C:\Program Files\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“LoadFujitsuQuickTouch” = “C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“LoadBtnHnd” = “C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“ACU” = ““C:\Program Files\Atheros\ACU.exe” -nogui” [“Atheros Communications, Inc.”]

“DisableWinXPWZCS” = “C:\Program Files\Atheros\DisableWinXPWZCS.exe” [empty string]

“dla” = “C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe” [“Sonic Solutions”]

“FJUPDNV_Chitose” = “C:\Program Files\Fujitsu\fjdvrupd\fjdvrupd.exe” [“FUJITSU LIMITED”]

“AQ3HelperStartUp” = “C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3” [file not found]

“iPlusManager” = ““C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe”” [null data]

“{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}” = “C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe” [“Google Inc.”]

“Picasa Media Detector” = “C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe” [“Google Inc.”]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

“TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”]

“QuickTime Task” = ““C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime” [“Apple Computer, Inc.”]

New.net Startup” = “rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s” [MS]

“WinampAgent” = “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{014DA6C1-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10}(Default) = “My Search BHO”

-> {HKLM…CLSID} = “My Search BHO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL” [file not found]

{04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554}(Default) = “MyWay Search Assistant BHO”

-> {HKLM…CLSID} = “MyWay Search Assistant BHO”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL” [“My Way”]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx” [empty string]

{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “DriveLetterAccess”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll” [“Sonic Solutions”]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Google Toolbar Helper”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Display Panning CPL Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “Display Panning CPL Extension”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “HyperTerminal Icon Ext”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}” = “RecordNow! SendToExt”

-> {HKLM…CLSID} = “RecordNow! SendToExt”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll” [null data]

“{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}” = “DriveLetterAccess”

-> {HKLM…CLSID} = “DriveLetterAccess”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll” [“Sonic Solutions”]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Outlook Custom Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}” = “Universal Plug and Play Devices”

-> {HKLM…CLSID} = “Universal Plug and Play Devices”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll” [MS]

“{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}” = “Shell Search Band”

-> {HKLM…CLSID} = “Shell Search Band”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\browseui.dll” [MS]

“{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}” = “ZipGenius Shell Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

“{2E5AC2E0-406D-11D4-86B3-FA5861508E25}” = “ZipGenius Zip InfoTip”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip InfoTip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

“{310A0C95-EA11-42AE-A8E4-53E69E650310}” = “ZipGenius Drop handler”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius Drop handler”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\DROPHA~1.DLL” [“M.Dev Software”]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{08AB18D7-ACFB-4B59-93BA-81BBEE32D401}” = “Xentient.Thumbs”

-> {HKLM…CLSID} = “Extractor Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Xentient\Thumbnails\thumbs.dll” [“Xentient”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = “WgaLogon.dll” [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

VersionsMenu(Default) = “{03170921-4754-11cf-AB9A-00C0F00683EB}”

-> {HKLM…CLSID} = “Corel Versions”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Corel\shared\Versions\CVersion.dll” [null data]

ZipGenius(Default) = “{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ZipGenius(Default) = “{C169E5F0-E2B3-41F3-B81A-7BA529CBE193}”

-> {HKLM…CLSID} = “ZipGenius 1.4 Zip Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\ZIPGEN~1\contmenu.dll” [“M.Dev Software”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

VersionsMenu(Default) = “{03170921-4754-11cf-AB9A-00C0F00683EB}”

-> {HKLM…CLSID} = “Corel Versions”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Corel\shared\Versions\CVersion.dll” [null data]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Pictures\Prace z programu Picasa\picasabackground.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr” [“ALWIL Software”]

Startup items in “Owner” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

“Microsoft Office” -> shortcut to: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l” [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork1.dll [null data], 01 - 02, 08

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 03 - 05, 09 - 28

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 06 - 07

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}” = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “&Google”

\InProcServer32(Default) = “c:\program files\google\googletoolbar1.dll” [“Google Inc.”]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Miscellaneous IE Hijack Points


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to “Reset Web Settings”)

Added lines (compared with English-language version):

Missing lines (compared with English-language version):

strings: 1 line

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Atheros Configuration Service, ACS, “C:\WINDOWS\system32\ACS.exe” [null data]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

C-DillaSrv, C-DillaSrv, “C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE” [“C-Dilla Ltd”]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = “FXSMON.DLL” [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 63 seconds.

  • The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

took 12 seconds.

---------- (total run time: 100 seconds)