Komunikaty przy zamykaniu systemu

Proszę o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:55, on 2008-07-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

d:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\cliconfg.exe

C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe

D:\Program Files\Warkeys\AutoWarkey\AutoHotkey\AutoHotkey.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\calc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\7331a.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\VentriloMIX\Ventrilo 2.1.4.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Guild Wars\Gw.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\hijackthis_sfx\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/?AcquisitionID=b12da105-7550-414d-ba1f-e41fbed0a32a&s=&ipc=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: Invoke Class - {6CF01129-89E4-41a2-81B7-4406B84FE6B6} - C:\WINDOWS\system32\873a.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - d:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: My_AutoWarkey_Script.lnk = D:\Program Files\Warkeys\AutoWarkey\AutoHotkey\AutoHotkey.exe

O4 - Startup: Warkeys Update.lnk = D:\Program Files\Warkeys\update\Warkeys Update.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Europa Casino - {4C826F10-D34B-4ba8-B609-1FB8C6482A05} - D:\Europa Casino\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Europa Casino - {4C826F10-D34B-4ba8-B609-1FB8C6482A05} - D:\Europa Casino\casino.exe

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - d:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: clic onfg (cliconfg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cliconfg.exe

O23 - Service: Hotspot Shield Service (HotspotShieldService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

To chociaż byś dał screen tego komunikatu, oraz podał więcej szczegółów, na temat tego komunikatu

Nie chodzi tutaj tylko o komunikaty, ogólnie chciałem sprawdzić loga. Co do tego komunikatu to wyskakuje błąd jakiegoś pliku systemowego.

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\873a.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wlej.org a w poście dajesz tylko link

http://wklejto.pl/6087

Teraz pojawiły się jakieś 3 błędy przy starcie, dotyczyły one jakiegoś brakującego pliku. Na 99% jest to jakiś syf.

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\19a.bmp

C:\WINDOWS\9b6a.exe

C:\WINDOWS\system32\58a.dll

C:\WINDOWS\system32\873a.dll

C:\WINDOWS\1.tmp

C:\WINDOWS\system32\7331a.exe

C:\WINDOWS\Tasks\518ac.job

C:\WINDOWS\Tasks\518b.job

C:\WINDOWS\Tasks\518dc.job

C:\WINDOWS\Tasks\518sc.job

C:\WINDOWS\Tasks\63e.job


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{E395AD37-94FD-4e06-950C-7C6769CC3D7E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\Currentversion\policies\explorer\Run]

"ker4"=-

"b61"=-

"18aa"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{4bc8d744-0def-11dd-92d8-000b067e4401}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{732ffc82-9f3e-11db-9257-000b067e4401}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wlej.org a w poście dajesz tylko link

http://wklejto.pl/6089

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\gvcasinos.ini

C:\WINDOWS\wupdmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\_wupdmgr.exe

C:\WINDOWS\IFinst27.exe


Driver::

Windows updata

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wlej.org a w poście dajesz tylko link

http://wklejto.pl/6090

start>>uruchom>>>cmd

sc stop npkcmsvc

sc delete npkcmsvc

po każdej linijce enter

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!