Komunikaty setup 95.3.34

Witam!

Od jakiegoś czasu pojawiają mi się dziwne komunikaty na przykład :

Setup 95.3.34

przekroczyłeś limit wysyłanych wiadomości / flood check failed: rejected over 700 msg/day

albo:

Setup 95.3.34

Access violation at address 0046A37C in module ‘setup.exe’. Read of address 0000000C.

Występują one co 15-25 minut.

Przeskanowałem komputer programem antywirusowym NOD32 i nic. Proszę o porady

A przy jakiej czynności one wyskakują?

Czy gdy jesteś niepodłączony do neta jest tak samo?

Pojawiają się one przy normalnej pracy np. pisanie granie oglądanie filmów. Co do neta to pojawiają się nawet gdy jestem odłączony od Internetu. Proszę o dalszą pomoc

Podaj log z Hijackthis

masz antywirusa?? wrzuć logi HijackThis i ComboFix

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:40:34, on 2008-08-28

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\setup.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource5\Go\CTCMSGoU.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [VolPanel] “C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe” /r

O4 - HKLM…\Run: [P17Helper] Rundll32 SPIRun.dll,RunDLLEntry

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM…\Run: [setup] C:\WINDOWS\setup.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Creative MediaSource Go] “C:\Program Files\Creative\MediaSource5\Go\CTCMSGoU.exe” /SCB

O4 - HKCU…\Run: [CTRegRun] C:\WINDOWS\CTRegRun.EXE

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/ … /CTPID.cab

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Przecież napisal że skanował antywirusem

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix

W czasie pobierania i skanowania combofixem zamknij wszelkie programy ochronne (Antywirusa, zaporę)

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Log z Combofix

http://wklej.eu/index.php?id=73cfe93385

masz racje nie doczytałem ostatniej linijki :expressionless:

W logu nic nie widzę