Komuter bardzo wolno startuje- prosze o sprawdzenie loga

komputer wolno startuje i bardzi czesti sie wiesza. Pojawia sie takze komunikat o problemie z zaladowaniem pliku : c\windows32\vbscript.dll .

[Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 9:59:19 PM, on 11/2/2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESBS32.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\Toshiba\TAudEffect\TAudEff.exe

C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\toshiba\ivp\swupdate\swupdtmr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesbs32.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesrv31.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMEEJME.EXE

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\System32\dlcccoms.exe

C:\WINDOWS\System32\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\TOSHIBA\IVP\ISM\ivpsvmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\antywirusy\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.toshiba.com/

O4 - HKLM…\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

O4 - HKLM…\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM…\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [TMESRV.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESRV31.EXE /Logon

O4 - HKLM…\Run: [TMERzCtl.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.EXE /Service

O4 - HKLM…\Run: [TMESBS.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESBS32.EXE /Client

O4 - HKLM…\Run: [DpUtil] C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TFNF5] TFNF5.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM…\Run: [TosHKCW.exe] “C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe”

O4 - HKLM…\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM…\Run: [TAudEffect] C:\Program Files\Toshiba\TAudEffect\TAudEff.exe /run

O4 - HKLM…\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM…\Run: [Pinger] C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe /run

O4 - HKLM…\Run: [PRONoMgr.exe] c:\Program Files\Intel\PROSetWireless\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM…\Run: [dlccmon.exe] “C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM…\Run: [DLCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe”

O4 - HKCU…\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU…\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [ares] “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshiba.com

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: Sebring - c:\WINDOWS\System32\LgNotify.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: dlcc_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dlcccoms.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - c:\toshiba\ivp\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: Tmesbs32 (Tmesbs) - Unknown owner - C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesbs32.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: Tmesrv3 (Tmesrv) - Unknown owner - C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesrv31.exe" /Service (file missing)

]

Log jest czysty.

Możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi

ComboFix 07-11-01.1** - User 2007-11-02 22:53:04.4 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.172 [GMT 0:00]Running from: C:\Documents and Settings\User\Desktop\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-10-02 to 2007-11-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-02 21:38 289,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\VCCLSID.exe

2007-11-02 21:38 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe

2007-11-02 21:38 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe

2007-11-02 21:38 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe

2007-10-28 19:33

2007-10-28 19:14

2007-10-28 13:48

2007-10-21 15:38 82,061 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat

2007-10-21 15:38 81,549 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat

2007-10-21 15:37

2007-10-21 15:37 6,528,288 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2007-10-21 15:37 102,688 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat

2007-10-09 22:25 582,656 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcrt4.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-02 21:38 4,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\tmp.reg

2007-11-02 21:34 87,596 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx

2007-11-02 21:34 10,364 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx

2007-11-02 21:27 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab

2007-10-29 22:53 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\Skype

2007-10-28 15:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2007-10-26 16:31 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real

2007-10-20 20:41 --------- d-----w C:\Program Files\Dl_cats

2007-10-10 06:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2007-10-08 22:56 --------- d-----w C:\Program Files\Jasc Software Inc

2007-09-26 21:33 2,647,172 ----a-w C:\icytower(dobreprogramy.pl).exe

2007-09-23 17:23 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\Gadu-Gadu

2007-09-20 20:38 --------- d-----w C:\Program Files\RM Converter

2007-09-20 20:37 --------- d-----w C:\Program Files\Yahoo!

2007-09-20 20:36 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2007-09-20 20:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec

2007-09-18 19:24 --------- d-----w C:\Program Files\Nokia

2007-09-15 06:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\Yahoo!

2007-09-14 20:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy

2007-09-09 12:44 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\Nokia

2007-09-08 21:13 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\Nokia Multimedia Player

2007-09-08 21:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PC Suite

2007-09-08 20:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\PC Suite

2007-09-08 20:51 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\PCSuite

2007-09-08 20:51 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nokia

2007-09-08 20:50 --------- d-----w C:\Program Files\PC Connectivity Solution

2007-09-08 20:50 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX

2007-09-08 20:49 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations

2007-09-08 19:15 --------- d-----w C:\Program Files\3220 USB-Handset Manager

2007-09-08 19:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\User\Application Data\MobileAction

2007-09-03 18:00 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Desktop Search

2007-09-03 17:15 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Toolbar

2007-09-03 16:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Live Toolbar

2007-09-02 21:57 --------- d-----w C:\Program Files\MarBit

2007-08-21 06:15 683,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot_2007-10-24_ 0.04.29.37 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2007-10-20 05:03:30 136,192 ----a-w C:\WINDOWS\catchme.exe
  • 2007-10-29 18:56:19 136,192 ----a-w C:\WINDOWS\catchme.exe
  • 2007-06-16 23:11:58 51,200 ----a-w C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  • 2007-06-17 00:11:58 51,200 ----a-w C:\WINDOWS\NirCmd.exe
  • 2007-09-21 19:09:57 41,066 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
  • 2007-10-28 19:29:39 41,066 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
  • 2007-09-21 19:09:57 313,514 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
  • 2007-10-28 19:29:39 313,514 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
  • 2007-04-02 13:21:27 139,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\swreg.exe
  • 2007-04-02 14:21:27 139,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\swreg.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“00THotkey”=“C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe” [2003-11-21 22:49]

“000StTHK”=“000StTHK.exe” [2001-06-24 04:28 C:\WINDOWS\system32\000StTHK.exe]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll” [2003-12-10 14:50]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2003-12-10 14:50 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“LtMoh”=“C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe” [2003-01-03 00:16]

“AGRSMMSG”=“AGRSMMSG.exe” [2003-04-18 19:20 C:\WINDOWS\agrsmmsg.exe]

“Apoint”=“C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe” [2003-10-31 00:46]

“TMESRV.EXE”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESRV31.exe” [2003-12-10 04:50]

“TMERzCtl.EXE”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.exe” [2003-10-07 01:43]

“TMESBS.EXE”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESBS32.exe” [2003-08-01 22:56]

“DpUtil”=“C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe” [2003-11-12 04:19]

“TFNF5”=“TFNF5.exe” [2003-11-18 03:42 C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe]

“TPSMain”=“TPSMain.exe” [2003-12-15 19:54 C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe]

“TFncKy”=“TFncKy.exe” []

“TosHKCW.exe”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe” [2002-09-09 23:07]

“SmoothView”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe” [2003-12-03 20:26]

“TAudEffect”=“C:\Program Files\Toshiba\TAudEffect\TAudEff.exe” [2003-12-26 00:17]

“ezShieldProtector for Px”=“C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe” [2002-08-20 18:29]

“Pinger”=“C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe” [2005-03-17 15:37]

“PRONoMgr.exe”=“c:\Program Files\Intel\PROSetWireless\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe” [2003-12-10 09:36]

“dlccmon.exe”=“C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe” [2005-07-22 19:03]

“WinampAgent”=“C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [2007-05-14 22:22]

“RealTray”=“C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe” []

“DLCCCATS”=“C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll” [2005-06-07 18:38]

“QuickTime Task”=“C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” [2004-01-14 23:33]

“Picasa Media Detector”=“C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe” [2007-06-15 23:15]

“PCSuiteTrayApplication”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe” [2007-06-18 14:10]

“AVP”=“C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe” [2007-06-28 11:51]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“NVIEW”=“nview.dll” [2003-12-10 14:50 C:\WINDOWS\system32\nview.dll]

“TOSCDSPD”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe” [2003-09-05 11:24]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 07:56]

“swg”=“C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe” [2007-07-25 17:05]

“ares”=“C:\Program Files\Ares\Ares.exe” [2007-05-04 00:32]

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

“Nokia.PCSync”=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

“DWQueuedReporting”=“C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe” -t

C:\Documents and Settings\User\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE [2005-03-17 13:06:14]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE [2005-03-17 13:06:14]

RAMASST.lnk - C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe [2004-01-14 22:38:08]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\Sebring]

c:\WINDOWS\System32\LgNotify.dll 2003-12-16 23:49 110592 c:\WINDOWS\system32\LgNotify.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

“AppInit_DLLs”=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

R1 TMEI3E;TMEI3E;C:\WINDOWS\system32\Drivers\TMEI3E.SYS

R2 Tmesbs;Tmesbs32;“C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesbs32.exe” /Service

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim5.sys

R3 TEchoCan;Toshiba Audio Effect;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\TEchoCan.sys

S3 portio;TPM Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NscTpmDD.sys

S3 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SymIM.sys

S3 SymIMMP;SymIMMP;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SymIM.sys

S3 tosrfec;Bluetooth ACPI from TOSHIBA;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tosrfec.sys

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1250 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-11-02 23:01:14

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

DLCCCATS = rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16???

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-11-02 23:03:20

C:\ComboFix2.txt … 2007-10-23 23:06

.

— E O F —

Czysto. :slight_smile:

jessi

Dziekuje Jessi.