Konfiguracja Evolution + wtyczki + problemy


(VenomX) #1

Witam,

Pytanie numer 1 :

Chciałbym skonfigurować Evolution na ubuntu 11.04 ( klasyczne gnome ) aby powiadamiał mnie o nowych wiadomościach w dymkach. Zainstalowałem aplikacje/plugin: Mail Notification.Uruchamiając aplikacje dodając skrzynkę Evolution pojawia się informacja :

Wchodząc w tyczki w Evolution widnieje plugin - Jean-Yves Lefort's Mail Notification jednak nie jest on zaznaczony i nie idzie go zaznaczyć ptaszkiem - tak jakby był niedostępny.

j ak sprawić aby to zadziałało ?

Pytanie numer 2 :

dodałem Evolution do programów startujących wraz z aplikacją alltray - komenda : alltray evolution, w ten sposób aplikacja ładuje się wraz ze startem ubuntu w postaci zminimalizowanej. Problem związany jest z tym, iż za każdym razem pyta o hasło do bazy kluczy? Wpisywać je trzeba po każdym zalogowaniu, nie jest w stanie zapamiętać klucza.

W jaki sposób zmusić bazę kluczy do zapamiętania ?

Pozdrawiam.


(etam) #2

Ad. pytanie 1:

Czy wtyczka “Powiadamianie o nowych wiadomościach” nie wystarcza?

Ad. pytanie 2:

a) Zamiast alltray użyj http://gnome.eu.org/index.php/Evolution_Tray

b) Wydaje mi się, że “hasło do bazy kluczy” nie ma z tym nic wspólnego. http://www.ubuntu-pomoc.org/zmiana-hasl … czy-konta/