Konfiguracja i obsługa AQQ


(Monczkin) #1

ostatnia aktualizacja: 24.10.2006

Wersja robocza. Jeżeli ktoś znajdzie błędy oraz ma sugestie co dodać i dodatkowo wyjaśnic - proszę o wskazówki :slight_smile: - najlepiej na PW. Jako, że AQQ jest dynamicznie rozwijanym projektem, część poradnika może nie odpowiadać rzeczywistości. Staram się jednak w miarę na bieżąco dokonywać aktualizacji. Zapraszam do współpracy. Dziękuję userom: squeet , boczi , sdar , fiesta za pomoc

PODSTAWOWE INFORMACJE

Najnowsza wersja programu AQQ Sunrise 1.4.7 Build 610

Komunikator AQQ możemy pobrać z:

:arrow: http://www.aqq.eu/ :arrow: oficjalna strona komunikatora, aktualnie największa baza dodatków do AQQ + forum dyskusujne

:arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=23&id=384

Na portalu Wapster’a po założeniu konta możemy korzystać z programów “lojalnościowych”. Za używanie komunikatora dostajemy wapsterki - wirtualną walutę. Przydają się one do wysyłania sms na płatne bramki sms do ery, heyah.

:arrow: http://www.wapster.pl/newaccount.aspx?menu=2&pos=5

Na początku lutego (2006 r.) ruszył program promocyjny polegający na otrzymywaniu kodu umożliwiającego ściąganie dzwonków, tapet etc. za używanie AQQ. Co 7 dni aktywny użytkownik AQQ (mający założone konto na Wapsterze) otrzymuje taki kod. Dostępne gadżety możemy wysyłać na swój telefon czy zrobić komuś niespodziankę.

SPIS TREśCI

:arrow: Instalacja programu, podstawowe ustawienia przy pierwszym uruchomieniu

:arrow: Instalacja i konfiguracja pluginów obsługujących sieci Tlen, WPKontakt/Spik, MSN

:arrow: Ustawienia AQQ - właściwości

:arrow: Ustawienia AQQ - połączenie

:arrow: Ustawienia AQQ - grupy

:arrow: Ustawienia AQQ - poczta

:arrow: Ustawienia AQQ - automatyka

:arrow: Ustawienia AQQ - dźwięki

:arrow: Ustawienia AQQ - SMS-y

:arrow: Pluginy do wysyłania SMS. Miasto Plusa, Orange MultiBox

:arrow: Ustawienia AQQ - mowa

:arrow: Ustawienia AQQ - pluginy

:arrow: Zakładki AQQ - program

:arrow: Zakładki AQQ - kontakty

:arrow: Blokowanie niechcianych kontaktów

:arrow: Zakładki AQQ - widok

:arrow: Zakładki AQQ - pomoc

:arrow: Opisy sieciowe


(Monczkin) #2

INSTALACJA PROGRAMU I PODSTAWOWE USTAWIENIA PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU.

INSTALACJA I KONFIGURACJA PLUGINóW OBSłUGUJąCYCH SIECI TLEN, WPKONTAKT/SPIK, MSN

UWAGA: niektóre opcje wymagają zrestartowania komunikatora.

Jeżeli po zastosowaniu zmian są one niewidoczne/niedostępne należy zrestartować program

:arrow: Ściągamy program

:arrow: Instalujemy

95d95633a4f74462m.gif7f17837c2f70dac9m.gifd023a7395047e473m.gif

38a67360e042aa94m.gif7b92a60731f088fbm.gifddeb07258c427a90m.gif

:arrow: Po pierwszym uruchomieniu postępujemy zgodnie z pojawiającymi się pytaniami

:arrow: Jeżeli mamy już numer AQQ (po rejestracji na wapsterze) wybieramy opcję pierwszą.

Jeżeli przeprowadziliśmy instalację z pominięciem rejestracji na wapsterze wybieramy opcję drugą

jeżeli używamy firewalla należy zaznaczyć opcję Ten komputer znajduję się…

w przypadku gdy wcześniej posiadaliśmy konto AQQ a nie pamiętamy hasła - wybieramy opcję Zapomniane hasło…

93e57fd3406e6574m.gif

:arrow: jeżeli wszystkie dane są wprowadzone poprawnie następuje weryfikacja przez wapstera

052e858a530ed2a6m.gif00b5d2824bb7f410m.gif

:arrow: po otrzymaniu informacji o pomyślnej rejestracji uruchomi nam się okno logowania do programu:

64a83e1f3efdd2b8m.gif

:arrow: Po tych czynnościach uruchomi się nam program. I jak każdy nowy program należy go skonfigurować.

:arrow: Jeżeli mamy znajomych w sieci Tlen , WPKontakt/Spik czy MSN pobieramy pluginy do ich obsługi

Tlen

WPKontakt/Spik

MSN

Plugin/pluginy zapisujemy w lokalizacji C:\Documents and Settings\user\Wapster\AQQ\Plugins

Restartujemy AQQ

Plugin/pluginy będą od tej pory dostępnę i gotowe do użycia w komunikatorze.

:arrow: Aby mieć dostęp do wszystkich opcji komunikatora klikamy na zakładkę WIDOK i zaznaczamy TRYB ZAAWANSOWANY

Teraz zakładka PROGRAM - USTAWIENIA AQQ

:arrow: Jeżeli postępujemy zgodnie z powyższym powinniśmy mieć:

f5fa3c8165a43148.gif

:arrow: Opcje PRZY STARCIE AQQ

PODSTAWOWE CZYNNOśCI …

Konfigurujemy tutaj podstawowe ustawienia programu podczas uruchomienia komunikatora.

Jeżeli używamy komunikatora na komputerze do którego mają dostęp inne osoby sugeruję zaznaczyć opcję Wymagaj autoryzowanego logowania do programu. Przy każdym uruchomieniu AQQ pojawi się okno logowania wymagające podanie hasła do programu

PRZY STARCIE AQQ …

Określamy zadania, jakie mają być wykonywane podczas łączenia się z serwerem. Zaznaczając je, unikniemy każdorazowego ręcznego łączenia z sieciami AQQ, GG, ICQ.

Równie przydatną opcją jest Wznawiaj połączenia…. Podczas zresetowania z serwerami program automatycznie zacznie się z nimi łączyć.

:arrow: Konfiguracja sieci GG, ICQ, Tlen, WPK/Spik, MSN

:arrow: W przypadku GG i ICQ wpisujemy swój numer i hasło

b0361bb4c9326fb0.gif

:arrow: W przypadku Tlena, WPK, MSN - login, hasło i zaznaczamy opcję połącz się automatycznie… dzięki temu, komunikator automatycznie zaloguje się na serwerze

fd9f9fa12ceed18c.gif

Po tych czynnościach mamy poprawnie skonfigurowany program pozwalający do natychmiastowego użycia. W dalszej części zostaną opisane pozostałe funkcje AQQ


(Monczkin) #3

WłAśCIWOśCI

Konfiguracja akcji programu przy otrzymaniu nowej wiadomości

ef9b437a403ee508.gif

:arrow: Warte uwagi są dwie ostatnie opcje:

Wymuszaj pokazywanie … - dzięki tej opcji w systemowym trayu będzie widoczna jedna ikona, aktualnie wykorzystywanej sieci, zamiast wszystkich jakich używamy.

Pokazuj makra … - dzięki tej opcji w oknie głównym programu będziemy mieć szybki dostęp do opcji zmiany stanów danej sieci (ukrywanie obecności w sieci, notatki sieciowe)

KOMPOZYCJE

f502d7e6ac407b58.gif

Z tego poziomu możemy możemy zarządzać skórkami.

:arrow: Menedżer listy

d968317722b60cb1.gif

W AQQ mamy wpływ na wygląd listy kontaktów okna głównego. Możemy tutaj zmieniać praktycznie wszystkie elementy. Bardzo duże możliwości.

:arrow: Wygląd

b4a99b9964063301.gif

Opcje służące modyfikacji skórek, ikonek systemowych, styli okna rozmowy oraz transparencji główego okna programu.

:arrow: Przykład efektu transparencji

de50d3b7d6ab11cc.gif


(Monczkin) #4

POłąCZENIE

W AQQ mamy możliwość korzystania z połaczeń p2p z innymi użytkownikami macierzystej sieci. Dzięki tej opcji możemy wysyłać dowolne pliki innemu użytkownikowi AQQ. Opcja ta, posiada wbudowany system omijania NAT’u.

Opcja działa prawidłowo przy statusie Połączony w sieci AQQ

:arrow: Wchodzimy w Ustawienia AQQ do zakładki Połączenie

2c811cd412241dc2.gif

Mamy tu możliwość konfiguracji połączenia p2p w w trybie zawansowanym. Jeżeli nie wiemy, co do czego służy, należy zostawić ustawienia takie jakie są na screenie

:arrow: Transfery plików - przypisujemy domyślny folder, w którym będą zapisywane pliki. Jeżeli tego nie ustawimy, to pliki będą zapisywane w lokalizacji C:\Documents and Settings\user_name\Wapster\AQQ\Incoming

e4475dea98b3feda.gif

:arrow: Jeżeli użytkownik AQQ chce wysłac na plik, wtedy w trayu pokaże się informacja

c279471178edf570.gif

:arrow: Możemy zaakceptować transfer

5bfa212b30124b29.gif

lub go odrzucić

329c2bc5f91f2f7a.gif

:arrow: Po zaakceptowaniu pojawi się okno transferów plików z listą akcji, które są wykonywane

3d5b4da69449e180.gif

W każdej chwili możemy transfer przerwać, wznowić, usunąć plik, odtworzyć go etc. Mamy tutaj pełną kontrole nad transferem, łącznie z ustawieniem prędkości wysyłania.

:arrow: Wysyłanie plików.

Wybieramy osobę do której chcemy wysłac plik z listy kontaktów

8eaf78c4a6a4581a.gif

lub z okna rozmowy

eebba061635f09ea.gif

:arrow: Wybieramy plik do wysłania. Po wyborze, AQQ negocjuje połączenie z kontaktem

6540114833e9333c.gif

:arrow: Po zaakceptowaniu transferu przez użytkownika następuje wysyłanie pliku.

d4810d55494dd42b.gif

:arrow: Błędy.

Jak pisałem powyżej, żeby wysyłanie działało prawidłowo, użytkownicy AQQ muszą mieć status Połączony. Czasem zdaża się, że następuje zdarzenie zrywające połączenie. Wtedy w oknie transferów pojawi się odpowienia informacja.

d8584162e0e89441.gif

W tym przypadku, trzeba wyeliminować błędy z połaczeniem i wznowić transfer.


(Monczkin) #5

GRUPY

W komunikatorze istnieje możliwość personalizacji wyświetlania kontaktów.

Oprócz standartowych zakładek kontaktów i niektórych pluginów możemy tworzyś własne oraz nimi zarządzać

e84054788642ed1f.gif

:arrow: Styl wyświetlania grup

Definujemy sposób wyświetlania ikon oraz, w zależności od wybranej opcji, położenie tekstu

:arrow: Ukryj grupy

Definiujemy, które zakładki mają być wyświetlane w oknie głównym programu

:arrow: Ukryj podgrupy

Zarządzanie podgrupami widocznymi na liście kontaktów w oknie głównym. Możemy ukrywać domyślne grypy jak i stworzone przez nas

:arrow: Zarządzanie grupami

Tutaj mamy możliwość dodania i modyfikacji dodatkowych grup.

Klikając na przycisk DODAJ pojawi się okno dialogowe

95b5013b9328e112.gif

gdzie wprowadzamy nazwę nowej grupy.

:arrow: Po zaakceptowaniu, w oknie głównym pojawi się nasza zakładka

32e5c233af82d89c.gif

:arrow: Dodawanie kontaktów do grupy

Wybieramy kontak z listy

Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy

Wybieramy opcję Edycja kontaktu

59205c43ba446b81.gif

Otworzy się nam okno edycji kontaktu

Wybieramy zakładkę Metakontakty i grupy

Zaznaczamy okienko przy grupie - patrz screen

daee86c88e0db14e.gif

Zapisujemy ustawienia

Od tej pory kontak będzie wyświetlany w stworzonej grupie.

Jeżeli chcemy go usunąć z listy grupy, postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu - wyklikujemy okienko przy grupie


(Monczkin) #6

POCZTA

Korzystając z tej opcji możemy stworzyć notyfikatora powiadamiającego o nowej wiadomości z skrzynce email

0688e0aaafeb43f8.gif

Klikamy na przycisk Nowe konto

685ae26f6df4c13a.gif

Wprowadzamy dane niezbędne do połaczenia z serwerem poczty.

(na przykładzie WP)

b94c89706de315cc.gif

Zaznaczamy opcję Połącz konto …

Zatwierdzamy

W przypadku nieprawidłowego działania wykorzystujemy opcję Właściwości aby dokonać zmian w prowadzonych ustawieniach.

Możemy dodać nieograniczoną liczbę kont

Poniżej ustawiamy parametry określające akcję dla tej opcji według uznania.

:arrow: Sprawdzanie konta

Wybieramy ikonę Komponenty , następnie Sprawdź pocztę

8681b5ad40371b38.gif

Otworzy nam się okno notyfikatora

767c3159b9f30e5e.gif

Po sprawdzeniu konta wyświetli się raport

9d5dd04ae5df5212.gif

W tym przypadku niepowodzenia :slight_smile:

Możemy ponowić próbę połaczenia wybierając opcję Sprawdź teraz

Po wprowadzeniu prawidłowych danych i udanym logowaniu otrzymamy raport:

5f3e92c6117f104e.gif

:arrow: Z poziomu notyfikatora możemy obsługiwać domyślnego klienta poczty w systemie

Wybieramy przycisk Poczta

d74d38ce312662f8.gif

Nowa poczta - tworzenie nowej wiadomości w domyślnym kliencie poczty

Otwórz program pocztowy - uruchomienie domyślnego klienta poczty

Ustaw klienta poczty… - wskazanie klienta poczty i powiązanie go z notyfikatorem

Moje konta pocztowe - przejście do ustawień kont w opcjach AQQ


(Monczkin) #7

AUTOMATYKA

a68956f374a83ec0.gif

Automatyczna zmiana stanu - program automatycznie zmienia stany w zależności od naszej aktywności w sieci

Pokazywanie ostatnich wiadomości … - dość przydatna opcja, dzięki, której wyświetlane są archwilane wiadomości z danym kontaktem. Przydaje się ona, gdy niespodziewanie połączenie z siecią zostanie przerwane lub gdy np. kończymy pracę z komunikatorem nie doczekawszy odpowiedzi :wink:

Automatyczne zabezpieczenie - opcja przydatna, gdy do komputera mają dostęp osoby trzecie. Po określonym czasie bezczynności użycie komunikatora wymaga wprowadzenia hasła.


(Monczkin) #8

DźWIęKI

Opcja personalizacji dźwięków komuniktora

Graj - odsłuchanie dźwięków

Zmień - możemy zastąpić domyślne dźwięki komunikatora własnymi.

Wyłącz wszystkie dźwięki … - komunikator w tym trybie nie odtwarza żadnych dźwięków. Opcja ta nie dotyczy emotek dźwiękowych tuns i syntezatora mowy :arrow: Mowa

7fe97dfbfec38691.gif

:arrow: Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków bezpośrednio z głównego okna programu.

Służy do tego ikona c0400745372fa666.gif020c935236b6201b.gif

cec81b6cf61329e0.gif


(Monczkin) #9

SMS

Konfiguracja opcji wysyłania sms przez portal Wapstera

926f4562c5eeec24.gif

Bramka Wapstera – przy korzystaniu z tej bramki niezbędne są nam wapstery o których pisałem na początku. Zasady przyznawania opisane są :arrow: tutaj.

Bramka Wapstera przydaję się do wysyłania sms na płatne bramki (sieć Era) oraz gdy zależy nam na pewności, że sms zostanie dostarczony do nadawcy – wysyłając z niej wiadomość otrzymamy raport o dostarczeniu wiadomości.

Abonenci sieci Era mogą tutaj skonfigurować usługę Era Omnix

:arrow: Wysyłanie sms z poziomu programu

Klikamy na zakładkę sms

e9a2a62ea436d233.gif

w polu telefon wpisujemy numer lub wskazujemy go z naszej listy kontaktów przy użyciu tej ikony 80f53d04eb2f6374.gif. Po wpisaniu wiadomości wybieramy bramkę przez którą chcemy wysłać sms:

Wapster – bramka płatna (wapsterki), dodatkowo możemy wybrać rodzaj sms

a0c0ed31b3b87a55.gif

Bramki WWW – wysyłanie sms przez bramki www.

Tutaj musimy przed wysłaniem wstawić swój podpis lub numer telefonu. Do sieci Plus sms jest wysyłany natychmiast. Do sieci Orange wyświetli nam się okno tokena z prośbą o przepisanie słowa z obrazka, które nam się wyświetli

ecd110abfcd46ea0.gif

:arrow: Tak jak pisałem wcześniej po wysłaniu wiadomości z poziomu programu otrzymamy potwierdzenie

3f35ba4ccde33da0.gif

Sieć ICQ – wysyłanie sms poprzez sieć ICQ

Wszelkie raporty na temat wysyłania sms dostępne są w oknie widocznym na screenie (adresat, status, data) lub po kliknięciu na Archiwum sms

:arrow: Osoby posiadające telefon w sieci PlusGSM mogą skorzystać z pluginu pozwalającego na wysyłanie sms przez bramkę sms

w mieście plusa (oczywiście, jeżeli mamy założone tam konto) :arrow: Plugin

Po wybraniu pluginu z menu kontaktu

7ag4eyxavwyiecrs.gif

otworzy się okno

qgta33tfiij5s82k.gif

W miejsce Login i Hasło wpisujemy dane takie same jak te służcące do logowania w Mieście Plusa. Jeżeli w danych kontaktu mamy numer komórkowy danej osoby, to zostanie on wczytany automatycznie w pole Nr telefonu. Zaznaczając okno Flash SMS wiadomość zostanie wyświetlona bezpośrednio na ekranie odbiorcy.

Po kliknięciu Wyślij na dole okna pojawią się informacje o wykonywanych operacjach:

:arrow: Logowanie do bramki

57lvloa9phnww3ol.gif

:arrow: SMS został wysłany

ln6tdtueakfcbass.gif

:arrow: Na podobnej zasadzie działa plugin Orange MultiBox dla abonentów sieci Orange

1g9xacl9yxjv2nln.gif

Czasem zdarza się, że ktoś do nas pisze i nie mamy o nim żadnej informacji. Pojawia nam się okno rozmowy:

nieznany.gif

Niestety interesanci nie mają w zwyczaju się przedstawiać. Dzięki opcji Edycja

3odnbukn437fqhqb.gif

Możemy uzyskać informację na jej/jego temat – oczywiście jeśli takowe zamieścił przy rejestracji w macierzystej sieci korzystając z opcji bowirqeqfc8rwfjn.gif

vnlxaeqbxcyknfni.gif

W ten sam sposób możemy oczywiście uaktualniać dane o osobach, które już mamy na liście, czy modyfikować informacje na ich temat


(Monczkin) #10

MOWA

fd28db14b91f57ea.gif

Mając zainstalowany w systemie syntezator mowy możemy wykorzystać go do czytania przychodzących wiadomości.

Jeżeli nie posiadamy takowego, możemy pobrać go z linku podanego poniżej

Szczegółowa lista i instrukcja instalacji dostępna jest tutaj

http://www.aqq.eu/content/view/173/


(Monczkin) #11

PLUGINY

Wykorzystując w komunikatorze pluginy możemy z tego poziomu administrować ich uruchamianiem przy starcie programu, a także je konfigurać

6916267c4409e3d8.gif

W zależności od posiadanych lista ta u każdego użytkownika będzie inna :slight_smile:

:arrow: Dodatki możemy pobrać z tej lokalizacji

http://www.aqq.eu/component/option,com_ … temid,446/

:arrow: Pojawił się plugin do instalowania i aktualizacji pluginów, ułatwiający proces instalacji. Niestety, jego wadą jest to, że pobiera on aktualizację z bazy na nieoficjalnej stronie o AQQ

Pobierz


(Monczkin) #12

ZAKłADKA PROGRAM

48293a1b8ee8b788.gif

:arrow: Rejestracja użytkownika

Rejestracja nowego użytkownika sieci AQQ i GG

0445afd2965d56ae.gif

:arrow: Panel logowania

23760d89435e6aab.gif

Przełączanie użytkowników komunikatora - po wybraniu tej opcji wyświetli się panel logowania do programu, gdzie możemy wybrać profil, na który chcemy się zalogować.

:arrow: Ja w katalogu

7ee376fbc407b446.gif

Dostępne zakładki

Ogólne - Znajdziemy tutaj wszelkie infromacje jakie podawaliśmy przy rejestracji. Możemy je tutaj modyfikować.

f17dcff65759a1e8.gif

Szczegóły - dodatkowe informacje o nas

576be8b1ea64cbd6.gif

Informacja dodatkowa - opis zainteresowań

1f162d66eb1dd272.gif

Avatar - możemy wybrać avatar z listy lub pliku wrzuconego na serwer hostujący obrazki (np. Fotosik), który będzie widoczny na liście kontaktów użytkowników AQQ

e1a9471d05b31a02.gif

Poziom doświadczenia - im większy, tym większy prestiż w sieci AQQ, co wiąże się z profitami. Wszelkie informacje na ten ten temat znajdują się pod linkami podstępnymi w tym oknie

1638785b37dc5067.gif

:arrow: Transfery plików - AQQ oferuje połączenia typu p2p z innymi użytkownikami sieci p2p. Szczegółowy opis w poscie POłĄCZENIA

8e5048e3477cc691.gif

:arrow: Nadawanie obrazu - posiadając kamerę internetową możemy dzięki tej opcji utworzyć z innym użytkownikiem AQQ wideo konferencję

52355176a8dbbd4f.gif

:arrow: Zabezpiecz

bc2022f82aeefc6d.gif

  • korzystając z tej opcji (np. odchodząc od komputera do którego mają dostęp osoby trzecie) próba korzystania z AQQ skończy się oknem żądającym prowadzenia hasła do programu

7d938f93dc874ed6.gif

002be319bf483d33.gif

:arrow: Makra - globalne ustawienia statusu dla sieci używanych w AQQ

1c87dedeac18ee31.gif

Z opcji tej możemy również skorzystać wykorzystując ikonę Makra na dolnej belce programu

b343a3a6a9d181cf.gif

:arrow: Wapster - korzystając z tej opcji mamy możliwość skorzystania z serwisu Wapstera chcąc kupić gadżety dla telefonu bez potrzeby wchodzenia na stronę stronę http://www.wapster.pl

ad290100936722f7.gif

ef70d6a0ebad595d.gif

:arrow: lub obejrzeć Wapster TV - darmowe teledyski. Program AQQ automatycznie wykryje przepustowość łącza internetowego, dostosowując transfer do możliwości danej sieci

33a0ccc03e2283f8.jpg

:arrow: Wyślij znajomemu - wysłanie wiadomości email o programie AQQ poprzez domyślnego klienta email

9f7fc65f57350fad.gif

:arrow: Archiwum wiadomości - zarządzanie korenspondencją.

2d5d0db116feb33b.gif

e03f084d878eda91.gif

:arrow: Ustawienia AQQ

d111c62d6c2441a8.gif

Otwarcie okna ustawień komunikatora

:arrow: Koniec programu

0167890d12ef89b7.gif

Wyjście z programu


(Monczkin) #13

ZAKłADKA KONTAKTY

ee63d993d5810248.gif

:arrow: Szukaj znajomych

f8884004df482122.gif

Bardzo rozbudowane opcje wyszukiwania ludzi w używanych sieciach.

:arrow: AQQ, GG, ICQ

fd935da5741d50b8.gif

Definijumemy parametry według jakich program ma przeszukać bazę użytkowników sieci AQQ. Im więcej podanych parametrów, tym łatwiejsze znalezienie szukanej osoby.

Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista kontaktów spełniających wprowadzone kryteria. Przed dodaniem kontaktu, możemy przy użyciu opcji :arrow: Kto To ? wyedytować kontakt otrzymując dodatkowe informacje na jego temat. Oczywiście, ilość informacji jakie uzyskamy o danym kontakcie zależy od tego ile dana osoba chciała ujawnić

c9db4889011ca64d.gif

:arrow: WPK (Spik)

be503b6d6f46b805.gif

Bazę użytkowników tej sieci możemy przeszukac na dwa sposoby.

Znając login lub użyć wyszukiwarki wprowadzając jak najwięcej danych

:arrow: Tlen

Podobnie jak w sieci WPK

2901a8f6dc40cee0.gif

Po znalezieniu szukanej osoby, zaznaczamy kontakt i używamy opcji dodaj.

:arrow: Dodaj kontakt

63872e3068232c27.gif

Używając tej opcji, możemy dodać kontakt, bez potrzeby wyszukiwania. Oczywiście jeżeli posiadamy niezbędne informacje.

957218ed77481693.gif

Pseudonim - wpisujemy mazwę kontaktu

Typ - określamy typ kontaktu

25dfc56293f6bf58.gif

ID kontaktu - po wybraniu sieci, w pole to wpisujemy, numer użytkownika

fa369a396d1dfb46.gif

Zatwierdzamy używając przycisku Dodaj

:arrow: Dodaj skrót

2d5582a9bd1d6e65.gif

Przydatna opcja, dzięki której z poziomu listy komunikatora możemy w szybki sposób uruchamiać ulubione strony www czy programy

19faa54f495bea1a.gif

204266e35564b14c.gif

:arrow: Odznacz

77a133b689c7fa5a.gif

Odznaczanie zaznaczonych kontaktów na liście. Możemy również użyć kombinacji klawiszy Ctrl+D

:arrow: Import

1ebc6aa585f25d96.gif

Opcja służąca do importowania zapisanych kontaktów na serwerze

:arrow: Export

a2d04e524aabc10c.gif

Opcja służąca do eksportu kontaktów na serwer lub do pliku

:arrow: Zarządzanie

58fa910f4b41dbfc.gif

Opcja służąca zarządzaniem niechcianych kontaktów

af4e984c2d5728e2.gif

Ignorowanie - po przeciągnięciu niechcianego kontaktu z listy komunikatora blokujemy otrzymywanie od niego wiadomości

Niewidoczność - ukrywanie statusu przed użytkownikiem

Bez syntezy mowy - jeśli używamy syntezatora mowy, to wiadomości otrzymywane od kontaktu z tej listy, nie będą czytane na głos

:arrow: Jeżeli chcemy dany kontakt odblokować - przeciągamy go z powrotem na listę kontaktów

:arrow: Istnieje również plugin stworzony do tego celu o znacznie większych możliwościach

:arrow: Po zainstalowaniu i restarcie AQQ plugin dostępny jest z poziomu menu danego kontaktu

bloker1.gif

Po wybraniu Blocker’a pojawi się okno

bloker2.gif

Informacje/konfiguracja dostępne są w helpie pluginu jak i pod linkiem podanym wcześniej

bloker3.gif

:arrow: Usuń wszystkie

06d5e0c6e39c0977.gif

Proponuję nie wykorzystywać tej opcji z wiadomych przyczyn, a już na pewno bez wyeksportowania kontaktów


(Monczkin) #14

ZAKłADKA WIDOK

640d736a4814b900.gif

Tryb zaawansowany - wyświetla dodatkowe opcje w Ustawieniach AQQ jak i zakładkach

Zawsze na wierzchu - okno komunitora zawsze będzie na pierwszym planie

Schowaj do paska - zrzucenie programu do traya

Odśwież ikony - odświeżanie widoku ikon


(Monczkin) #15

ZAKłADKA POMOC

d5613322ff25601d.gif

O programie - wyświetla podstawowe informacje o programie oraz licencję programu

b777b400ee47adbd.gif

Pomoc - aktualnie przekierowuje na stronę domową komunikatora

Podstawowe pytania i odpowiedzi są dostępne tutaj :arrow: http://www.aqq.eu/content/view/600/268/

Strona domowa - przekierowanie na stronę domową komunikatora

Forum dyskusyjne - przekierowanie na forum komunikatora

Prześlij uwagi - zgłaszanie błędów, zapytań, komentarzy przy pomocy maila. Zazwyczaj nie trzeba czekać długo na odpowiedź

Aktualizacja

573e25bbe9b702a4.gif

Możemy sprawdzić jaką wersję posiadamy. W przypadku posiadania starszej wersji możemy z tego poziomu pobrać i zainstalować najnowszą

Ostanie zmiany - lista zmian jakie wprowadzono w najnowszej wersji - aktualnie przekierowuje na stronę główną komunikatora. Listę możemy zobaczyć tutaj :arrow: http://www.aqq.eu/content/category/3/82/50/


(Monczkin) #16

Opisy w sieci

Są dwa sposoby na zostawianie notek/opisów w danych sieciach, z których korzystamy.

:arrow: Jeżeli chcemy mieć taki sam opis we wszystkich sieciach:

Wchodzimy w opcję opis… w sieci GG

aetk2nswhep45qc9.gif

Wyświetli nam się okno, gdzie wpisujemy notkę/opis

xgghte71otn0lugi.gif

Jeżeli zaznaczymy opcję Zastosuj dla wszystkich sieci , wtedy opis ten będzie wyświetlany we wszystkich używanych sieciach

:arrow: Jeżeli chcemy mieć inny opis dla danej sieci czy tylko w jednej, wchodzimy w zostaw notkę

vzyrkuzsflfsj4a7.gif

w tym przypadku nie zaznaczamy opcji Zastosuj dla wszystkich sieci.