Konfiguracja/instalacja sterowników do tabletu graficznego


(Amaterasu) #1

Nadszedł czas wielkich zmian. Próba instalacji Windowsa 10 na Archu zakończyła się za przeproszeniem wydupieniem całego systemu i problemem z UUID roota. Próba uruchomienia bootowalnego pendraka zakończona… tym samym błędem. Może jakaś zła aktualizacja? Czasu nie miałam, dlatego zainstalowałam Debiana Testing (netinstall).

Mam problem jedynie ze sterownikami do tabletu graficznego.

wizardpen podczas make pluje takie błędy:
make all-recursive
make[1]: Wejście do katalogu '/home/blake/Pobrane/Xorg/xorg-input-wizardpen-0.8.0’
Making all in src
make[2]: Wejście do katalogu ‘/home/blake/Pobrane/Xorg/xorg-input-wizardpen-0.8.0/src’
/bin/bash …/libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -g -O2 -fvisibility=hidden -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/xorg -I/usr/include/X11/dri -I…/src -MT wizardpen.lo -MD -MP -MF .deps/wizardpen.Tpo -c -o wizardpen.lo wizardpen.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I… -g -O2 -fvisibility=hidden -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/xorg -I/usr/include/X11/dri -I…/src -MT wizardpen.lo -MD -MP -MF .deps/wizardpen.Tpo -c wizardpen.c -fPIC -DPIC -o .libs/wizardpen.o
In file included from wizardpen.c:77:0:
wizardpen.h:134:1: warning: parameter names (without types) in function declaration
static void CloseProc (LocalDevicePtr);
^~~~~~
wizardpen.h:138:54: error: unknown type name ‘IDevPtr’
static InputInfoPtr WizardPenPreInit(InputDriverPtr, IDevPtr , int);
^~~~~~~
wizardpen.h:141:5: warning: parameter names (without types) in function declaration
static void USBReadInput (LocalDevicePtr);
^~~~~~
wizardpen.h:142:5: warning: parameter names (without types) in function declaration
static Bool USBQueryHardware (LocalDevicePtr);
^~~~~~
wizardpen.h:144:55: error: expected ‘)’ before ‘int’
static Bool WizardPenAutoDevProbe(LocalDevicePtr, int);
^~~
wizardpen.c:98:5: error: ‘WizardPenPreInit’ undeclared here (not in a function)
WizardPenPreInit,
^~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:200:23: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
WizardPenAutoDevProbe(LocalDevicePtr local, int verb)
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:301:38: error: unknown type name ‘IDevPtr’
WizardPenPreInit(InputDriverPtr drv, IDevPtr dev, int flags)
^~~~~~~
wizardpen.c: In function ‘DeviceOn’:
wizardpen.c:602:5: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:602:29: error: ‘LocalDevicePtr’ undeclared (first use in this function)
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:602:29: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
wizardpen.c:602:45: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘dev’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~
wizardpen.c:603:60: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
WizardPenPrivatePtr priv = (WizardPenPrivatePtr) (local->private);
^~
wizardpen.c:605:51: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86MsgVerb(X_INFO, 4, “%s Device On\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:607:10: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
local->fd = xf86OpenSerial(local->options);
^~
wizardpen.c:607:37: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
local->fd = xf86OpenSerial(local->options);
^~
wizardpen.c:608:14: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
if (local->fd == -1)
^~
wizardpen.c:610:74: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86Msg(X_WARNING, “%s: cannot open input device %s: %s\n”, local->name, xf86FindOptionValue(local->options, “Device”), strerror(errno));
^~
wizardpen.c:610:107: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
open input device %s: %s\n", local->name, xf86FindOptionValue(local->options, “Device”), strerror(errno));
^~
wizardpen.c:613:45: warning: implicit declaration of function ‘WizardPenAutoDevProbe’ [-Wimplicit-function-declaration]
if ((priv->flags & AUTODEV_FLAG) && WizardPenAutoDevProbe(local, 4))
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:614:18: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
local->fd = xf86OpenSerial(local->options);
^~
wizardpen.c:614:45: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
local->fd = xf86OpenSerial(local->options);
^~
wizardpen.c:615:18: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
if (local->fd == -1)
^~
wizardpen.c:623:37: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
priv->buffer = XisbNew(local->fd, 200);
^~
wizardpen.c:626:34: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86CloseSerial(local->fd);
^~
wizardpen.c:627:18: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
local->fd = -1;
^~
wizardpen.c:636:25: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86FlushInput(local->fd);
^~
wizardpen.c:637:27: warning: passing argument 1 of ‘xf86AddEnabledDevice’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
xf86AddEnabledDevice (local);
^~~~~
In file included from wizardpen.c:58:0:
/usr/include/xorg/xf86Xinput.h:172:23: note: expected ‘InputInfoPtr {aka struct _InputInfoRec *}’ but argument is of type ‘int’
extern _X_EXPORT void xf86AddEnabledDevice(InputInfoPtr pInfo);
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c: In function ‘DeviceOff’:
wizardpen.c:645:5: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:645:29: error: ‘LocalDevicePtr’ undeclared (first use in this function)
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:645:45: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘dev’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~
wizardpen.c:646:60: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
WizardPenPrivatePtr priv = (WizardPenPrivatePtr) (local->private);
^~
wizardpen.c:648:52: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86MsgVerb(X_INFO, 4, “%s Device Off\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:650:14: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
if (local->fd != -1)
^~
wizardpen.c:652:9: warning: implicit declaration of function ‘RemoveEnabledDevice’ [-Wimplicit-function-declaration]
RemoveEnabledDevice (local->fd);
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:652:35: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
RemoveEnabledDevice (local->fd);
^~
wizardpen.c:658:30: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86CloseSerial(local->fd);
^~
wizardpen.c:662:30: warning: passing argument 1 of ‘xf86RemoveEnabledDevice’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
xf86RemoveEnabledDevice (local);
^~~~~
In file included from wizardpen.c:58:0:
/usr/include/xorg/xf86Xinput.h:173:23: note: expected ‘InputInfoPtr {aka struct _InputInfoRec *}’ but argument is of type ‘int’
extern _X_EXPORT void xf86RemoveEnabledDevice(InputInfoPtr pInfo);
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c: In function ‘DeviceClose’:
wizardpen.c:670:5: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:670:29: error: ‘LocalDevicePtr’ undeclared (first use in this function)
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:670:45: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘dev’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~
wizardpen.c:672:54: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86MsgVerb(X_INFO, 4, “%s Device Close\n”, local->name);
^~
wizardpen.c: In function ‘ControlProc’:
wizardpen.c:680:5: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:680:29: error: ‘LocalDevicePtr’ undeclared (first use in this function)
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:680:45: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘dev’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~
wizardpen.c:682:54: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86MsgVerb(X_INFO, 4, “%s Control Proc\n”, local->name);
^~
wizardpen.c: In function ‘DeviceInit’:
wizardpen.c:689:5: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:689:29: error: ‘LocalDevicePtr’ undeclared (first use in this function)
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:689:45: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘dev’
LocalDevicePtr local = (LocalDevicePtr) dev->public.devicePrivate;
^~~
wizardpen.c:690:60: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
WizardPenPrivatePtr priv = (WizardPenPrivatePtr) (local->private);
^~
wizardpen.c:695:46: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86MsgVerb(X_INFO, 4, “%s Init\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:711:83: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
6Msg(X_ERROR, “%s: unable to allocate ButtonClassDeviceStruct\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:717:82: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
86Msg(X_ERROR, “%s: unable to allocate FocusClassDeviceStruct\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:722:68: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86Msg(X_ERROR, “%s: unable to init ptr feedback\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:735:14: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
local->history_size,
^~
wizardpen.c:738:85: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
sg(X_ERROR, “%s: unable to allocate ValuatorClassDeviceStruct\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:758:9: error: too few arguments to function ‘InitValuatorAxisStruct’
InitValuatorAxisStruct(dev,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from wizardpen.c:59:0:
/usr/include/xorg/exevents.h:58:23: note: declared here
extern _X_EXPORT Bool InitValuatorAxisStruct(DeviceIntPtr /* dev / ,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:768:9: error: too few arguments to function ‘InitValuatorAxisStruct’
InitValuatorAxisStruct(dev,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from wizardpen.c:59:0:
/usr/include/xorg/exevents.h:58:23: note: declared here
extern _X_EXPORT Bool InitValuatorAxisStruct(DeviceIntPtr /
dev / ,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:778:9: error: too few arguments to function ‘InitValuatorAxisStruct’
InitValuatorAxisStruct(dev,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from wizardpen.c:59:0:
/usr/include/xorg/exevents.h:58:23: note: declared here
extern _X_EXPORT Bool InitValuatorAxisStruct(DeviceIntPtr /
dev */ ,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:799:86: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
g(X_ERROR, “%s: unable to allocate ProximityClassDeviceStruct\n”, local->name);
^~
wizardpen.c:803:32: warning: passing argument 1 of ‘xf86MotionHistoryAllocate’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
xf86MotionHistoryAllocate (local);
^~~~~
In file included from wizardpen.c:58:0:
/usr/include/xorg/xf86Xinput.h:189:23: note: expected ‘InputInfoPtr {aka struct _InputInfoRec *}’ but argument is of type ‘int’
extern _X_EXPORT void xf86MotionHistoryAllocate(InputInfoPtr pInfo);
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:821:48: error: invalid type argument of ‘->’ (have ‘int’)
xf86Msg(X_INFO, “%s Increment: %d\n”, local->name, priv->increment);
^~
wizardpen.c: At top level:
wizardpen.c:829:15: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
USBReadInput (LocalDevicePtr local)
^~~~~~~~~~~~~~
wizardpen.c:1234:12: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
CloseProc (LocalDevicePtr local)
^~~~~~~~~~~~~~
In file included from wizardpen.c:77:0:
wizardpen.c: In function ‘QueryHardware’:
wizardpen.h:72:23: warning: implicit declaration of function ‘xf86usleep’ [-Wimplicit-function-declaration]
#define milisleep(ms) xf86usleep (ms * 1000)
^
wizardpen.c:1248:5: note: in expansion of macro ‘milisleep’
milisleep (250);
^~~~~~~~~
wizardpen.c: At top level:
wizardpen.c:1284:19: error: unknown type name ‘LocalDevicePtr’
USBQueryHardware (LocalDevicePtr local)
^~~~~~~~~~~~~~
Makefile:452: polecenia dla obiektu ‘wizardpen.lo’ nie powiodły się
make[2]: *** [wizardpen.lo] Błąd 1
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/blake/Pobrane/Xorg/xorg-input-wizardpen-0.8.0/src’
Makefile:575: polecenia dla obiektu ‘all-recursive’ nie powiodły się
make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/blake/Pobrane/Xorg/xorg-input-wizardpen-0.8.0’
Makefile:406: polecenia dla obiektu ‘all’ nie powiodły się
make: *** [all] Błąd 2

Znalazłam w sieci rozwiązanie pod nazwą DIGI

I za cholerę nie wiem, co mam zrobić, aby sygnał z urządzenia został przechwycony. Tablet reaguje, ale nic się nie dzieje - kursor nie porusza się w żadną stronę.

Oto wynik komendy "xinput list"
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ETPS/2 Elantech Touchpad id=14 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ USB Optical Mouse id=11 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ UC-LOGIC Tablet WP8060U Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ CNF7129 id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Asus Laptop extra buttons id=12 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=13 [slave keyboard (3)]

Oraz lsusb
Bus 002 Device 005: ID 0204:6025 Chipsbank Microelectronics Co., Ltd CBM2080 / CBM2090 Flash drive controller
Bus 002 Device 006: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 007: ID 5543:0005 UC-Logic Technology Corp. Tablet WP8060U
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b071 Chicony Electronics Co., Ltd 2.0M UVC Webcam / CNF7129
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Dodam jeszcze, że mam drugi monitor podpięty pod D-SUB.

Byłabym wdzięczna za pomoc.


(marcin82) #2

Odnośnie kompilacji …

Sprawdź czy po nałożeniu łatek kompilacja przebiegnie poprawnie. Łatki możesz uzyskać z wypakowanego pakietu źródłowego *.src.rpm. Link:
http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/home:/zhonghuaren/Fedora_25/src/xorg-x11-drv-wizardpen-0.8.1-6.2.src.rpm

W tym wypadku trzeba użyć nowszej wersji źródeł - 0.8.1. Zwróć uwagę na opcje polecenia ‘configure’ użyte w Fedorze - sprawdź czy w Debianie takie katalogi istnieją i czy są poprawne, bo być może trzeba coś zmienić.

Pamiętaj o ustawieniu prefiksu --prefix=/usr DALSZE_OPCJE. Dla programów instalowanych ręcznie można użyć prefiksu /usr/local.

Jak nałożyć patch? Będąc w katalogu z rozpakowanymi źródłami klepnij takie polecenie:

Wykonanie skryptu ‘configure’:

Kompilacja:

Instalacja - jako root:

====

Dla porównania - pakiet dla Arch Linux (AUR) - źródła w “Download snapshot”:
https://aur.archlinux.org/packages/xf86-input-wizardpen/ .

====

Oczywiście odradzam stosowanie ubuntowych PPA w Debianie, ale możesz sprawdzć DLA TESTU czy te sterowniki będą poprawnie obsługiwać tablet:
https://launchpad.net/~doctormo/+archive/ubuntu/xorg-wizardpen .


(roobal) #3

Jeśli na w10 miałaś tylko jedną partycje, to on sobie dorobił jeszcze 2. Ja tak miałem przy aktualizacji 8.1 do 10. W10 wrzucił sobie kij wie komu potrzebną partycję 100MB i też rozwalił mi Archa.


(Amaterasu) #4

Ahahah, źle się wyraziłam, przepraszam. “Na Archu” - czyli po prostu w VirtualBox’ie. Nigdy w życiu bym nie zainstalowała Windowsa 10 obok Linuksa :,).

@marcin82 - zrobione, zainstalowane, jednak tablet nadal nie działa, ahahah! Za to wyjęłam ze szafy mój wcześniejszy (starszy), no i ten działa, jednak nieodpowiednio (źle rejestruje naciśnięcia - to nie jest wina rysika).

Przepraszam za brak odpowiedzi z mojej strony - brak czasu.


(marcin82) #5

No co zrobisz … no nic nie zrobisz … :smiley: