Konfiguracja PHP/Apache


(Quentin) #1

1. Instalowanie / Konfiguracja PHP

1.1 Ściągamy najnowszą wersję PHP ze strony http://www.php.net/downloads.php - przechodzimy do zakładki Windows Binaries i ściągamy plik z łączem zip package (jeśli chcemy korzystać z PHP wraz z Apache),

1.2 Rozpakowujemy pliki do *C:\php* ,

1.3 Zmieniamy nazwę pliku php.ini-dist na php.ini i kopiujemy do *C:\Windows* (plik konfiguracyjny odnajdzie w przyszłości serwer Apache),

1.4 Kopiujemy php5ts.dll do *C:\Windows\system32* (aby mógł go odnaleźć serwer Apache).

2. Konfiguracja Apache

2.1 Aby Apache rozpoznawał pliki PHP jako te, które muszą zostać przetworzone przez Interpreter PHP, lokalizujemy w pliku httpd.conf wiersze:

#

 # AddType allows you to add to or override the MIME configuration

 # file specified in TypesConfig for specific file types.

 #

I dodajemy poniżej:

AddType application/x-gzip .tgz

 AddType application/x-tar .tgz

 AddType image/x-icon .ico

 AddType application/x-httpd-php .php

 AddType application/x-httpd-php-source .phps

2.2 Aby Apache prawidłowo potrafił przetworzyć kod PHP, musimy dodać do konfiguracji moduł PHP. Odszukujemy wiersze:

#

# Dynamic Shared Object (DSO) Support

#

# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you

# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the

# directives contained in it are actually available _before_ they are used.

# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need

# to be loaded here.

#

# Example:

# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so

#

LoadModule actions_module modules/mod_actions.so

LoadModule alias_module modules/mod_alias.so

LoadModule asis_module modules/mod_asis.so

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so

#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so

#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so

#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so

LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so

LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so

#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so

LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so

LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so

LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so

LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so

LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so

#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so

LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so

#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so

#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

LoadModule dir_module modules/mod_dir.so

LoadModule env_module modules/mod_env.so

#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so

#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so

#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so

LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so

LoadModule include_module modules/mod_include.so

#LoadModule info_module modules/mod_info.so

LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so

LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so

LoadModule mime_module modules/mod_mime.so

#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so

#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so

#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so

#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so

#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so

LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so

#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so

#LoadModule status_module modules/mod_status.so

#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so

LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so

#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so

#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so

I dodajemy na koniec:

LoadModule php5_module c:/php/php5apache2_2.dll

2.3 Serwer Apache domyślnie szuka plików w katalogu C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs. Jeśli chcemy zmienić katalog na inny (np. o nazwie www ), musimy dokonać kolejnej modyfikacji. Odszukujemy fragment:

#

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your

# documents. By default, all requests are taken from this directory, but

# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.

#

DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs"

i zmieniamy ostatni wiersz na następujący:

DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/www"

Następnie szukamy:

#

# Note that from this point forward you must specifically allow

# particular features to be enabled - so if something's not working as

# you might expect, make sure that you have specifically enabled it

# below.

#


#

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.

#

i zmieniamy ostatnią linijkę na:

2.4 Na koniec musimy poinformować Apache, że plikiem startowym strony może być dokument index.php. Odszukujemy linię:

DirectoryIndex index.html

i modyfikujemy ją następująco:

DirectoryIndex index.html index.php

_______________________

Właśnie skonfigurowaliśmy Serwer Apache :smiley:

Mam nadzieję, że temat ten przyda się początkującym userom PHP :wink:


(Tomasz206) #2

A nie prościej zainstalować krasnala http://www.krasnal.tk/