Konfiguracja Poczty Gmail w programach pocztowych

Tu znajduje się opis http://mail.google.com/support/bin/answ … swer=12103

do programów : Mail Clients

A tu opis innych problemów http://gmail.google.com/support/bin/topic.py?topic=194