Konfiguracja Visual Studio 2008


(Pokemaniak) #1

Proszę o wytłumaczenie mi w jaki sposób i czy w ogóle mogę tak skonfigurować aby po naciśnięciu klawisza "{" i enter przeniosło mnie do następnej linii przesuniętą o 4 spacje i zakończyło w następnej linii znakiem "}", jest coś podobnego ale nie ma zakończenia bloku. Oraz o to aby po naciśnięciu enter np. po if lub for przeniosło mnie bezpośrednio pod a nie z wcięciem jak to jest. Chodzi mi o mechanizm który jest w C++ Builder 2007.

for(int i=0;i<10;i++) //tu następuje enter

{ //po napisaniu { i enter...

    //cos tam //przeniesiony tu i..

} //to automatycznie dodane

{ //po napisaniu { i enter...

    //cos tam //przeniesiony tu i..

} //to automatycznie dodane