Konfiguracja Zapory systemu Windows - ruch wychodzący

Jak skonfigurować Zaporę systemu Windows, aby pytała się o każdy program, który chce się połączyć z siecią. W chwili obecnej w ustawieniach zaawansowanych pisze: “Połączenia wychodzące niezgodne z regułą są dozwolone”. :frowning:

Jak chcesz być gnębiony komunikatami, to zainstaluj sobie comodo firewall i ustaw go na tryb uczenia. Gwarantuję, że zagnębi Cię komunikatami o każdy program…

Zapora pyta o programy o które powinna. Jest tak skonfigurowana aby była prosta w użyciu. Zwykle komunikat o dostępie programu do sieci pojawia się tylko raz podczas pierwszego uruchomienia danego programu.