Konfiguracja Zapory systemu Windows - ruch wychodzący


(przemekKK) #1

Jak skonfigurować Zaporę systemu Windows, aby pytała się o każdy program, który chce się połączyć z siecią. W chwili obecnej w ustawieniach zaawansowanych pisze: "Połączenia wychodzące niezgodne z regułą są dozwolone". :frowning:


(Piotrkijak) #2

Jak chcesz być gnębiony komunikatami, to zainstaluj sobie comodo firewall i ustaw go na tryb uczenia. Gwarantuję, że zagnębi Cię komunikatami o każdy program...


(Xemidra) #3

Zapora pyta o programy o które powinna. Jest tak skonfigurowana aby była prosta w użyciu. Zwykle komunikat o dostępie programu do sieci pojawia się tylko raz podczas pierwszego uruchomienia danego programu.