Konfigurujemy Windows'a do automatycznego logowania

Trik ten działa we wszystich Windach 2000+

Windows NT 5.x (2000, XP)

Start -> Uruchom -> control userpasswords2

Windows NT 6.0 (Server 2008, Vista, Seven)

Start -> cmd.exe na prawach administratora -> control userpasswords2

Pojawi się nam takie okienko:

Capture2.PNG

Zaznaczamy użytkownika, który ma się logować automatycznie, odznaczamy opcję “Użytkownik musi wprowadzić login i hasło”, akceptujemy.

Capture.PNGWpisujemy hasło, potwierdzamy poprzez OK - odtąd komputer po włączeniu będzie logował się na użytkownika jakiego wybrałeś (w tym przypadku “Adam”).