Koniec anonimowych transakcji kryptowalutowych?

FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) wydała rekomendację aby podmioty zajmujące się obrotem kryptowalut, działające w 200 krajach członkowskich grupy, zbierały takie same dane o klientach dokonujących operacji na kwoty większe niż 1000 USD / 1000 EUR jak robią to banki. FATF ma status międzynarodowej organizacji rządowej a na bazie jej rekomendacji powstają np Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/crypto-exchanges-are-facing-biggest-regulatory-hurdle-yet