Konserwacja w AVG PC TuneUp trwa wieki


(system) #1

Defragmentacja w AVG PC TuneUp trwa wieki. Po godzinie defragmentacja ma 2 procent więcej. Teraz jest 46 procent. Co robić?


(rgabrysiak) #2

Czekać.


(system) #3

Dopiero teraz się to skończyło :slight_smile: Temat do zamknięcia.