Konwenter mpg

poszukuje takiego konwetera mpg aby mógł ustawić takie parametry.

640x360

MPEG 1

FPS: 29,97

BitRate : 102400 Kbps

Qualityfactor : 15,19 b/px

[Audio]

Codec : MPEG 1 Layer 2

Channels : 2

Sample-Rate : 48000 Hz

BitRate : 112 Kbps