Konwersja do *.mp4, dlaczego program najpierw robi do .avi


(Uww) #1

Konwertuję jakikolwiek film do *.mp4 programem Any Video Converter, dlaczego program najpierw konwertuje do *.avi, a następnie do formatu, który ja oczekuję?


(Jacob) #2

Być może potrafi konwertować pliki tylko .avi - więc przekształca je w .avi i dopiero potem do wybranego przez Ciebie formatu.