Konwersja forum php-fusion v7, do phpbb 3


(WooQash) #1

Czy jest możliwa bezpośrednia lub pośrednia konwersja forum z php-fusion v7 do phpbb 3 bez utraty polskich znaków itp. ??