Konwersja macro do .exe


(1blueinferno) #1

Poszukuję programu, za pomocą którego przekonwertuję plik macro (.mcr) do .exe.