Konwersja mp4+łączenie


(Lord Yabol) #1

Czy ktoś wie jak szybko przekonwertować format mp4 na inny format a potem połączyc go z napisami?


(Damian) #2

Konwersje przeprowadzisz programem MPEG4 Direct Maker 4.8.0. Po przekonwertowaniu np.na AVI, napisy nałożysz w taki sposób jak w poniższym artykule:

http://www.divx.pl/articles.php?id=26